Hiệp hội Liên đoàn Taatta của Cộng Hòa Sakha


(Nguyên văn tiếng Nga)
Kính gửi: Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư


Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư kính mến:


Chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân tự đáy lòng của chúng tôi cho sự trợ giúp nhân đạo Ngài đã đưa đến cho người dân của Ytyk-Kyuyol, Tattinsky Ulus. Lòng quan tâm và sự thông cảm của Ngài đối với những người chúng tôi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, việc những đại biểu của Ngài đến từ những miền xa xôi để thực hiện hành động nhân đức ở Taatta, và những lời thông cảm và tử tế đầy khích lệ của Ngài đã ban cho chúng tôi một kinh nghiệm cá nhân về lòng từ bi chân thật và đạo lý cao thượng. Xin chúc sự hoằng bá giáo lý của Ngài hưng thịnh và lòng từ ái của Ngài được tưởng thưởng xứng đáng. Cầu xin thế giới sớm được gia trì với sự thiện lành và hòa bình.

Ngày 31 tháng 7, 2007
 
Những lá thư cảm tạ từ dân chúng của Ytyk-kyuyol, Tattinsky Ulus.