Formosa




Chi phí cho những hoạt động cứu trợ tại in Formosa
từ tháng 3 đến tháng 6, 2007
Tổng cộng số lượng trong bảng 1 và 2 = 391.929$ NT
(khoảng 11.875$ Mỹkim)


Bảng 1: Chi tiết chi phí những hoạt động từ thiện tại Formosa từ tháng 3 đến tháng 6, 2007

Ðịa điểm
Ngày
Chi tiết hoạt động
Số tiền
Ðính kèm
Chuơng Hóa
3 tháng 3, 2007 Hội thảo "quản lý cảm xúc và tu hành" Văn phòng huyện Khẩn Tây. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Chuơng Hóa
8 tháng 3, 2007 Thăm viếng các bệnh nhân trở ngại về thể chất và tâm thần tại viện Công giáo Từ Ái cho người tàn tật, và tặng họ tiền chúc phúc.
10.000
A
Ðài Nam
13 tháng 3, 2007 Chiếu băng thâu hình tại trường tiểu học Diêm Thủy của tỉnh Ðài Nam để truyền bá lý tưởng "Tôn trọng mạng sống, yêu thú vật". (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Miêu Lý
14 tháng 3, 2007 Chăm sóc việc mai táng của những cư dân địa phương nghèo và khuyết tật.
50.000
B
Chuơng Hóa
22 tháng 3, 2007 Ðóng góp sách tâm linh cho Thư viện huyện Ðại Thôn tại tỉnh Chương Hóa, cung cấp lương thực tâm linh cho cư dân.
1.430
C
Ðài Nam
28 tháng 3, 2007 Thăm viếng tù nhân tại Trại tù lao động Minh Ðức, Ðài Nam, tổ chức hội thảo nâng cao tâm thức và dạy thiền Phương Tiện. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Ðài Nam
29 tháng 3, 2007 Thăm viếng tù nhân tại Nhà tù Ðài Nam, tổ chức hội thảo nâng cao tâm thức và dạy thiền Phương Tiện. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Ðài Bắc
29 tháng 3, 2007 Chuyến viếng thăm tháng 3 những phạm nhân tại Trung tâm Cai Ma túy Tân Ðiếm và tổ chức diễn thuyết tâm linh, dạy thiền, và lớp đàm thoại Anh ngữ cho họ. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Miêu Lý
5 tháng 4, 2007 Từ 5/3 đến 5/5, giúp hướng dẫn giao thông tại thôn Tây Hồ trong dịp Tết Thanh Minh tảo mộ. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Ðài Bắc
12 tháng 4, 2007 Học bổng cho học sinh nghèo tại Trung học Long Sơn Ðài Bắc.
5.000
D
Ðài Bắc
20 tháng 4, 2007 Quảng bá trường chay tại trường Quý Sơn, tỉnh Ðài Bắc, cung cấp bữa ăn trưa chay cho cả trường, và đóng góp sách tâm linh.
6.848
E
Ðài Nam
22 tháng 4, 2007 Nỗ lực dọn dẹp bãi biển bảo vệ môi sinh, dọn dẹp Bờ biển Hoàng Kim của thành phố Ðài Nam. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Ðài Bắc
23 tháng 4, 2007 Viếng thăm những phạm nhân tại Trung tâm Cai Ma túy Tân Ðiếm và tặng họ sách tâm linh.
23.000
F
Ðài Bắc
26 tháng 4, 2007 Chuyến viếng thăm tháng 4 những phạm nhân tại Trung tâm Cai Ma túy Tân Ðiếm và tổ chức diễn thuyết tâm linh, dạy thiền, và lớp đàm thoại Anh ngữ cho họ. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Ðài Bắc
27 tháng 4, 2007 Quảng bá trường chay tại trường tiểu học Phúc Sơn, tỉnh Ðài Bắc, cung cấp bữa ăn trưa cho toàn trường, và đóng góp sách tâm linh.
5.660
G
Gia Nghĩa
27 tháng 4, 2007 Quảng bá trường chay tại trường tiểu học Trúc Thôn của tỉnh Gia Nghĩa, cung cấp bữa ăn trưa cho toàn trường. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Ðài Bắc
18 tháng 5, 2007 Quảng bá trường chay tại trường tiểu học Quý Sơn của tỉnh Ðài Bắc, cung cấp bữa ăn trưa cho toàn trường. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Cơ Long
19 tháng 5, 2007 Nỗ lực dọn dẹp bãi biển bảo vệ môi sinh, dọn dẹp bãi biển Ðại Vũ Lôn của thành phố Cơ Long. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Ðài Bắc
24 tháng 5, 2007 Chuyến viếng thăm tháng 5 những phạm nhân tại Trung tâm Cai Ma túy Tân Ðiếm và tổ chức diễn thuyết tâm linh, dạy thiền, và lớp đàm thoại Anh ngữ cho họ. (Do đồng tu ủng hộ)
4.760
H
Ðài Nam
25 tháng 5, 2007 Tổ chức sinh hoạt "Tôn trọng mạng sống, yêu thú vật" với phần nếm thức ăn chay tại trường mẫu giáo Từ Mẫu ở Học Giáp Trấn, tỉnh Ðài Nam.
4.800
I
Chuơng Hóa
26 tháng 5, 2007 Nỗ lực dọn dẹp bãi biển bảo vệ môi sinh, dọn dẹp bờ biển của thôn Tuyến Tây. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Ðài Bắc
26 tháng 5, 2007 Chăm sóc cho người kém may mắn bằng cách tham gia buổi tiệc ngoài vườn từ bi do Trung tâm Ái Duy tổ chức, đóng góp tất cả lợi tức thu được từ gian hàng bán chay cho trung tâm này để lo cho những người tật nguyền trầm trọng ở đây.
19.191
J
Ðài Bắc
26 tháng 5, 2007 Quảng bá trường chay tại trường tiểu học Quý Sơn của tỉnh Ðài Bắc, cung cấp bữa ăn trưa cho toàn trường. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Ðài Nam
30 tháng 5, 2007 Thăm viếng tù nhân tại Trại tù lao động Minh Ðức, Ðài Nam, tổ chức hội thảo nâng cao tâm thức và dạy thiền Phương Tiện. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Ðài Nam
31 tháng 5, 2007 Thăm viếng tù nhân tại Trại tù lao động Minh Ðức, Ðài Nam, tổ chức hội thảo nâng cao tâm thức và dạy thiền Phương Tiện. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Miêu Lý
3 tháng 6, 2007 Nhằm ủng hộ nỗ lực bảo vệ môi sinh của Văn phòng thôn Miêu Lý, quét dọn Công lộ số 28 Miêu Lý. (Ðồng tu tình nguyện ủng hộ)
0
 
Nam Ðầu
9 tháng 6, 2007 Vào Tết Ðoan Ngọ, viếng thăm người cao niên và trẻ sơ sinh tại viện Nhân Ái ở tỉnh Nam Ðầu, và cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày.
30.000
K
Ðài Bắc
12 tháng 6, 2007 Chuyến viếng thăm nhân Tết Ðoan Ngọ những bạn vô gia cư tại Hội Thiện nguyện tỉnh Ðài Bắc, đóng góp 600 bộ quần áo mùa hè.
44.878
L
Ðài Bắc
15 tháng 6, 2007 Quảng bá trường chay tại trường tiểu học Quý Sơn của tỉnh Ðài Bắc, cung cấp bữa ăn trưa cho toàn trường, và đóng góp tài liệu truyền bá tâm linh và những gói bánh qui tình thương.
4.400
M
Chuơng Hóa
18 tháng 6, 2007 Tết Ðoan Ngọ cho những người cao niên của Nhà Y tế Phục hồi và Hộ lý Ðại Thôn, tỉnh Chương Hóa, tặng cho họ bánh chưng và túi thơm, và tổ chức chương trình văn nghệ ca hát..
4.000
N
Gia Nghĩa
19 tháng 6, 2007 Ðược chính quyền tỉnh Gia Nghĩa mời tham gia cuộc đua Thuyền Rồng và tiệc ngoài vườn để quảng bá trường chay và ý tưởng tâm linh hầu thanh tịnh hóa đầu óc người dân.
2.400
O
Ðài Bắc
22 tháng 6, 2007 Quảng bá trường chay tại trường tiểu học Phúc Sơn, tỉnh Ðài Bắc, cung cấp bữa ăn trưa cho toàn trường, và tổ chức hội thảo nâng cao tâm thức.
4.255
P
Chuơng Hóa
23 tháng 6, 2007 Ðược Văn phòng thôn Tuyến Tây của tỉnh Chương Hóa mời để tổ chức hội thảo nâng cao tâm thức tại Lễ đường của Văn phòng thôn, cung cấp phương cách và lời khuyên cho việc quản lý cảm xúc và giữ quân bình giữa thân tâm linh, đồng thời bao gồm phần nếm thức ăn chay và phát tài liệu truyền bá tâm linh.
3.307
Q

Tổng cộng:

$223.929
 


Bảng 2: Quỹ cứu trợ cho những gia đình thiếu thốn tại Formosa
từ tháng 3 đến tháng 6, 2007
(Ðơn vị đồng NT)


 
Tháng 3, 2007
Tháng 4, 2007
Tháng 5, 2007
Tháng 6, 2007
 
Ðịa điểm
Số gia đình

Số tiền

Số gia đình

Số tiền

Số gia đình

Số tiền

Số gia đình

Số tiền

Ðính kèm
Ðài Bắc
7
30.000
4
16.500
4
16.500
2
10.000
1
Miêu Lý
5
21.000
5
21.000
4
16.000
5
17.000
2
Chuơng Hóa
1
3.000
1
3.000
1
3.000
3
Gia Nghĩa
1
3.000
2
6.000
4
Hoa Liên
1
2.000
5
Sơ kết hàng tháng
13
$54.000
10
$40.500
10
$37.500
10
$36.000
 

Ðể xem những hoạt động cứu trợ nhân đạo của Thanh Hải Vô Thượng Sư
và Hội Quốc tế của Ngài, xin viếng trang mạng:

http://www.GodsDirectContact.org.tw/humanitarian

(Danh sách có thể dò theo năm, quốc gia/vùng và loại hoạt động)