B     Á     O         C     H     Í         Ð     Ó         Ð          Y
Tờ báo ‘The Trace’


Chí Lợi       Ngày 24 26 tháng 7, 2007 (nguyên văn tiếng Tây Ban Nha)

"Supreme Master TV ÐÀI THÔNG TIN KHẲNG ÐỊNH
Ðài truyền hình trên mạng điện toán, đã gần 1 tuổi,
tìm cách chuyển thông tin khẳng định
cho một "lối sống cao thượng"
.


Quốc gia Chí Lợi đón xem:

Một dấu hiệu tốt


"Lời pháp Cam Lồ", "Trường chay""Thế giới loài vật"
là một số chương trình tiêu biểu chỉ cần bấm vào để xem.


Do: Paula Brave Ithurbisquy
Lời thông báo rất rõ ràng khi khán giả bấm vào trang mạng www.Suprememastertv.com.
"Một chọn lựa mới trong truyền hình vệ tinh, phát hình 24 tiếng mỗi ngày, 7 ngày một tuần, với những chương trình có phụ đề tiếng Anh, Pháp, Ðức, Tây Ban Nha và nhiều ngôn ngữ khác: truyền đi khắp Âu Châu và thế giới một thông điệp về sự cao thượng và tâm linh cho một thế giới tốt đẹp hơn".

Ðây không phải chỉ là một trang mạng thường trên mạng lưới điện toán, mà thật sự là một sự trình bày đã đạt được mức độ khán giả chưa từng có. Chỉ trong vòng 1 năm kể từ ngày ra đời, "Supreme Master TV" đã có được 1 tỷ người đến viếng trang mạng của đài mỗi ngày. Ðài phát hình những thông điệp khích lệ và khẳng định, phá vỡ quy tắc chủ yếu những tường trình phủ định thường thấy trong những chương trình tin tức hiện thời.

Người phát minh dự án mới này, và cũng là nguồn linh cảm của rất nhiều tín đồ theo giáo lý của Ngài, là Thanh Hải Vô Thượng Sư, xuất xứ từ Âu Lạc (Việt Nam). Với uy tín và tài năng lãnh đạo đặc biệt, Ngài đã tìm truyền những thông điệp đời sống đến khắp thế giới. Ngài đã được nhiều tổ chức từ thiện thế giới thừa nhận và ca ngợi, về những hoạt động không mệt mỏi của Ngài trong việc giúp đỡ tất cả chúng sinh.

Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư, đã hiện diện từ khoảng 20 năm qua, là tổ chức thực hiện đài vệ tinh, và có hơn 200 Trung tâm trong 70 quốc gia khắp thế giới, hết lòng ủng hộ và cống hiến sự giúp đỡ cho những mục đích nhân đạo. Những trung tâm cũng quảng bá giáo lý của "Minh Sư", danh hiệu các đệ tử gọi Ngài, qua những buổi hội thảo chiếu băng, hay qua sự đàm thoại trực tiếp với mọi người.

Người liên lạc viên của Trung tâm Chí Lợi cho biết: "Ðài này được thành lập cho những ai đã chán xem và nghe những tin phủ định, cảm thấy có nhu cầu tìm đến một thế giới tươi vui hơn".

Ngoài việc theo dõi www.suprememastertv.com, người liên lạc viên còn mời mọi người hãy nhân cơ hội này để học "Pháp thiền Quán Âm", pháp môn tìm trí huệ cổ xưa nhất. Theo lời Thanh Hải Vô Thượng Sư, "Ðây là cách dễ nhất để tìm lại Chân Ngã của chính mình"