Tập trung vào tâm linh là cách tốt nhất để thay đổi thái độ
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Malaga, Tây Ban Nha,
ngày 1 tháng 10, 2006 (nguyên văn tiếng Anh)
V:   Bệnh tật có phải là nghiệp chướng không?


SP:   Cũng có thể do thái độ của mình.


V:   Thái độ phủ định?


SP:   Phải! Cả hai đều là nghiệp chướng. Vì nếu không có nghiệp chướng xấu, quý vị sẽ không có thái độ phủ định. Nhưng nếu khám phá hay biết về thái độ phủ định, quý vị có thể thay đổi thái độ, để có thể giúp chính mình. Nhưng quý vị phải có thái độ rất mãnh liệt. Ðôi khi tâm chúng ta không đủ mạnh, và đôi khi đầu óc không đủ mạnh, chúng muốn khẳng định nhưng rất yếu đuối. Cho nên hãy cố gắng hết sức để giữ khẳng định. Niệm Hồng Danh là cách hay nhất. Ðừng lo nghĩ về thái độ! Cứ niệm Hồng Danh và thiền. Ánh sáng và âm thanh sẽ giúp ích rất nhiều!