SLOVAKIA


Thông cáo Truyền hình Vô Thượng Sư
được giới báo chí hoan nghênh


Sư huynh đồng tu Roman tường trình từ Zilina, Slovakia (nguyên văn tiếng Anh)
[Zilina] Trung tâm Zilina ở Slovakia đã đăng thông báo về Truyền hình Vô Thượng Sư trong vài tờ báo và tạp chí trong mấy tháng vừa qua. Vào tháng 6, 7, và 8 của Kim niên 4 (2007), ba bài viết nguyên trang được đăng trên tạp chí "The Traveler" (một tạp chí phổ biến cho du khách), cùng với những thông báo về Truyền hình Vô Thượng Sư. Những thông báo tương tự cũng được đặt trên tờ báo "Eurotelevision" (về chương trình truyền hình) và tờ "New Time Saturday" (có số lượng lưu hành lớn nhất ở Slovakia). Vì chúng ta là hội đoàn bất vụ lợi, họ đã đặc biệt giảm giá.

Cám ơn rất nhiều tờ "The Traveler" đã đăng những bài viết và thông báo về Truyền hình Vô Thượng Sư trong mấy tháng qua. 


Bài thứ nhất trong 3 bài viết mô tả những lợi ích của trường chay và nêu danh những người trường chay trong quá khứ và hiện tại. Bài viết thứ nhì nói ngắn gọn về pháp môn Quán Âm và Thanh Hải Vô Thượng Sư. Bài thứ ba miêu tả những chương trình thú vị và chi tiết cơ bản khác về Truyền hình Vô Thượng Sư.Với tấm lòng từ bi vô hạn đối với thú vật và quan tâm về những bệnh dịch đang tiếp tục lan tràn trong số thú vật và loài người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới một giải pháp căn bản bằng cách tự tay Ngài thiết kế một tờ thông tin thân thiện nhưng rất thuyết phục tựa đề là "Lối Sống Mới" hầu nhắc nhở mọi người hãy chọn lựa ăn chay và chấm dứt sát sinh để vượt qua cơn khủng hoảng y tế toàn cầu và cứu vớt những chúng sanh đồng cư. Sư Phụ cũng đã chỉ thị tất cả đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở khắp mọi góc cạnh của thế giới. Ðáp ứng sự kêu gọi này, các đồng tu đã khởi động dốc toàn bộ nỗ lực để chia sẻ những lời thương yêu này của Ngài.


Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm