FORMOSA


Chia sẻ thông điệp từ bi
tại Triển lãm Thủy tộc & Thú nuôi


Ban Báo chí Ðài Bắc tường trình (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

[Ðài Bắc] Từ 20-23 tháng 7, Kim niên 4 (2007), cuộc Triển lãm Thủy tộc & Thú nuôi Ðài Bắc 2007 được tổ chức tại Trung tâm Mậu dịch Thế giới Ðài Bắc. Các đồng tu từ Trung tâm Ðài Bắc đã tham gia cuộc triển lãm, tại đó họ phân phát tập tài liệu Truyền hình Vô Thượng Sư. Tập tài liệu 10 trang nói về nhiều đề tài khác nhau và bao gồm bài viết tựa đề "Chó ăn chay vui vẻ khỏe mạnh" rất thích hợp với chủ đề của cuộc triển lãm.

Các đồng tu phát tờ thông tin để ý thấy một người có gian hàng triển lãm đã đặc biệt đến để quảng bá thực phẩm chay cho thú nuôi, để cho các bạn thú có thể vui hưởng thức ăn chay bổ dưỡng và quân bình. Vào ngày thứ nhì, đồng tu giới thiệu với ông hai ấn bản mới nhất của Sư Phụ, "Những con chó trong đời tôi". Hớn hở và khích lệ bởi thông điệp của quyển sách, vị này hỏi xin thêm nhiều tập tài liệu về Truyền hình Vô Thượng Sư để ông có thể chia sẻ với gia đình và đồng nghiệp của ông. Với tấm lòng từ bi vô hạn đối với thú vật và quan tâm về những bệnh dịch đang tiếp tục lan tràn trong số thú vật và loài người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới một giải pháp căn bản bằng cách tự tay Ngài thiết kế một tờ thông tin thân thiện nhưng rất thuyết phục tựa đề là "Lối Sống Mới" hầu nhắc nhở mọi người hãy chọn lựa ăn chay và chấm dứt sát sinh để vượt qua cơn khủng hoảng y tế toàn cầu và cứu vớt những chúng sanh đồng cư. Sư Phụ cũng đã chỉ thị tất cả đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở khắp mọi góc cạnh của thế giới. Ðáp ứng sự kêu gọi này, các đồng tu đã khởi động dốc toàn bộ nỗ lực để chia sẻ những lời thương yêu này của Ngài.


Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm