Ý ÐẠI LỢI


Cuộc bế quan Quán Âm đầu tiên
của Ý Ðại Lợi!


Ban Báo chí Ý Ðại Lợi tường trình (nguyên văn tiếng Anh)
[Pescara] Cuối cùng, các đồng tu Ý đã gặp mặt lần đầu tiên cho bế quan Thiền Nhị vào cuối tuần đầu tiên của tháng 7, Kim niên 4 (2007) tại Pescara, Ý Ðại Lợi.

Ðến từ các miền bắc, nam, đông và tây, từ thị trấn nhỏ đến thành phố lớn như Bologna, La Mã và Palermo, cuối cùng những đồng tu thành tâm có thể gặp gỡ và thiền chung với nhau và cảm thấy trọn vẹn làm một thành viên của gia đình Quán Âm ở Ý. Trên thực tế chúng tôi đều ở những nơi rất xa nhau cho nên không thể gặp gỡ thường xuyên để cộng tu hàng tuần, lý do này đã khiến cuộc bế quan càng thêm hào hứng.

Chúng tôi thiền, xem băng Sư Phụ, dùng thực phẩm chay hữu cơ địa phương ngon tuyệt và dành thời gian hữu ích thảo luận cách chúng tôi có thể làm hết sức mình để truyền bá giáo lý của Sư Phụ qua hình thức hội thảo chiếu băng. Chúng tôi cũng bàn về Truyền hình Vô Thượng Sư, cảm nghĩ từ khán giả Ý, và làm thế nào để quảng bá Truyền hình Vô Thượng Sư trong cách thức đáng giá và hữu hiệu nhất tại mỗi thị trấn nơi chúng tôi ở.

Vào cuối buổi bế quan, chúng tôi trở về nhà với nhiều xấp thông tin Lối Sống Mới, Sách Biếu, tờ thông tin Truyền hình Vô Thượng Sư và những quyển Ta xuống tìm em dưới cõi trần bằng tiếng Ý, tất cả sẽ được phân phát trong cộng đồng của chúng tôi, trong tinh thần hăng hái muốn tưới nước cho hạt giống Sư Phụ đã gieo trước kia vào năm 1999 tại La Mã trong chuyến đi hoằng pháp Âu Châu.

Với niềm vui tươi và mãn nguyện và sự thăng hoa trong cuộc Thiền Nhị, chúng tôi quyết định tổ chức một cuộc bế quan tương tự khác, hy vọng là chỉ trong vòng vài tháng tới.

Xin cảm ơn Sư Phụ cho cơ hội tuyệt vời này.  Với tấm lòng từ bi vô hạn đối với thú vật và quan tâm về những bệnh dịch đang tiếp tục lan tràn trong số thú vật và loài người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới một giải pháp căn bản bằng cách tự tay Ngài thiết kế một tờ thông tin thân thiện nhưng rất thuyết phục tựa đề là "Lối Sống Mới" hầu nhắc nhở mọi người hãy chọn lựa ăn chay và chấm dứt sát sinh để vượt qua cơn khủng hoảng y tế toàn cầu và cứu vớt những chúng sanh đồng cư. Sư Phụ cũng đã chỉ thị tất cả đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở khắp mọi góc cạnh của thế giới. Ðáp ứng sự kêu gọi này, các đồng tu đã khởi động dốc toàn bộ nỗ lực để chia sẻ những lời thương yêu này của Ngài.


Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm