PERU


Buổi thuyết pháp chiếu băng
của Arequipa


Sư huynh đồng tu Julio Cardenas Pelizzari tường trình từ Arequipa, Peru
(nguyên văn tiếng Tây Ban Nha)
[Arequipa] Ðối với một thành phố bao vây bởi tình trạng bất an trong xã hội, một buổi thuyết pháp chiếu băng để chia sẻ giáo lý từ bi và khai ngộ của Sư Phụ đến thật đúng lúc cho cả thành phố.

Các sư huynh và sư tỷ Quán Âm tại Arequipa, thành phố lớn thứ nhì của Peru, đã quyết định tổ chức buổi sinh hoạt vào ngày 19 tháng 7, Kim niên 4 (2007), sau một thời gian dài kế hoạch, kết quả sự sắp xếp của chúng tôi bị đình chỉ bởi một cuộc đình công dài hạn. Vì đã phát tờ thông tin và thông báo buổi thuyết pháp hai lần trên đài phát thanh, chúng tôi nhận thấy sẽ rất khó để lặp lại tiến trình một cách suôn sẻ. Chúng tôi đặt mọi sự trong tay của Thượng Ðế. Kết quả, cuộc đình công bãi bỏ và thành phố trở lại bình thường, để lại chúng tôi hai ngày để hoàn tất những chi tiết và tổ chức buổi sinh hoạt như dự định.

Những người tham dự buổi thuyết pháp nhận Sách Biếu Bí quyết tức khắc khai ngộ cũng như lịch bỏ túi và viết mực có in tài liệu về Truyền hình Vô Thượng Sư và đài trực truyến trên mạng. Buổi sinh hoạt thu hút khá đông khán giả, và nhờ ảnh hưởng thăng hoa của Thượng Ðế trên hành tinh của chúng ta, hầu hết những người tham dự đều có thể nghiệm tốt khi học pháp thiền Phương Tiện.

Buổi thuyết pháp khai sáng cho quan khách về lực lượng nội tại của họ hầu mang lại sự thay đổi trong một phương cách an lành và lâu dài. Chúng tôi nhận thức được rằng, mặc dù với bối cảnh xã hội bất hòa, nếu chúng ta muốn xã hội và thế giới thay đổi thì phải bắt đầu với chính mình bằng cách phát triển những phẩm chất bên trong của mình để vượt qua những vấn đề có thể xảy ra.

Cảm ơn Ngài, Sư Phụ, về sự an bài của Ngài và cho chúng con cơ hội chia sẻ lòng từ bi và thông điệp khai ngộ về hòa bình của Ngài.  Với tấm lòng từ bi vô hạn đối với thú vật và quan tâm về những bệnh dịch đang tiếp tục lan tràn trong số thú vật và loài người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới một giải pháp căn bản bằng cách tự tay Ngài thiết kế một tờ thông tin thân thiện nhưng rất thuyết phục tựa đề là "Lối Sống Mới" hầu nhắc nhở mọi người hãy chọn lựa ăn chay và chấm dứt sát sinh để vượt qua cơn khủng hoảng y tế toàn cầu và cứu vớt những chúng sanh đồng cư. Sư Phụ cũng đã chỉ thị tất cả đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở khắp mọi góc cạnh của thế giới. Ðáp ứng sự kêu gọi này, các đồng tu đã khởi động dốc toàn bộ nỗ lực để chia sẻ những lời thương yêu này của Ngài.


Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm