Thánh ái Thượng Ðế gia trì lễ hội mùa hè

Do đồng tu ở Trung Quốc (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Thành phố chúng tôi gần đây tổ chức lễ hội mùa hè để đẩy mạnh kinh tế và cổ động bảo vệ môi sinh. Hai đồng tu và tôi đã bàn về sự kiện này và quyết định nắm lấy cơ hội để phân phát tờ thông tin Lối Sống Mới và quạt nhỏ in thông điệp Truyền hình Vô Thượng Sư.

Khi chúng tôi đến hiện trường, đám đông người đã tụ tập và chương trình đã bắt đầu. Khi chúng tôi phát tờ thông tin, nhiều người tỏ ra rất thích và đọc rất kỹ. Một vài người hỏi về lợi ích của trường chay. Chúng tôi thảo luận về lợi ích sức khỏe, tình thương đối với thú vật và tình thương đối với tất cả sự sống. Những người nghe mải mê trong cuộc thảo luận đến nỗi họ không tỏ dấu hiệu gì muốn di chuyển!

Ðồng tu trẻ nhảy nhót vui tươi vòng quanh, gởi lời chào "Chúc bạn khỏe mạnh!" cùng với mỗi tờ thông tin. Khi được hỏi tại sao em phát tờ thông tin, em trai lập tức trả lời: "Cho sức khỏe và các thú vật đáng yêu!" Em dùng ngón tay bé tí chỉ vào nội dung trong tờ thông tin: "Cải thiện đời sống; biến đổi tâm hồn; thay cách dinh dưỡng". Khi thông điệp đến từ một cậu bé thật sự đã cảm động được lòng người. Hơn nữa, khi mọi người biết rằng Truyền hình Vô Thượng Sư cống hiến tin tức khẳng định và đầy cảm hứng, và có thể xem miễn phí, họ tiến đến để hỏi xin quạt.

Thật là một ngày vui vẻ cho chúng tôi bởi vì hầu như chúng tôi đều thấy toàn những gương mặt rạng rỡ nụ cười, toàn những lời tri ân và chúng tôi cảm nhận nhiều nhất là lực gia trì của Sư Phụ. Chúng tôi rất biết ơn Sư Phụ ban cho cơ hội này để chia sẻ tình thương và ân điển thiêng liêng của Thượng Ðế, để cho thêm nhiều người được vui hưởng sự gia trì của Ngài!