NAM DƯƠNG

Một ngạc nhiên tuyệt vời
Sư Phụ trên tờ báo của chúng tôi!
Ban Báo chí Yogyakarta, Nam Dương, tường trình (nguyên văn tiếng Nam Dương)

[Yogyakarta]Gần đây, một sư huynh đồng tu tình cờ tìm thấy một loạt bài về cuộc đời của Sư Phụ được đăng trên một tuần báo nổi tiếng của xứ sở chúng tôi, tờ Minggu Pagi. Báo lưu hành chánh tại Yogyakarta, miền trung Java, và Jakarta. Tựa đề của một loạt 15 bài là “Sư Phụ Thanh Hải: Nữ Phật ‘Sống’”. Bài viết về tiểu sử từ lúc ra đời, khai ngộ tại Hy Mã Lạp Sơn, xuất hiện trước công chúng để thuyết pháp và truyền Tâm Ấn, và nhận giải thưởng từ nhiều thống đốc và tổng thống.

Sau đó chúng tôi được biết là ông Niesby Sabakingkin, một nhà báo thâm niên tại Minggu Pagi đã viết những bài này. Ông có hứng thú về việc Sư Phụ là một vị thầy tâm linh người nữ, nhưng có trí huệ phi thường. Chính ông cũng sống một đời sống tâm linh. Ông cho chúng tôi biết rằng tài liệu để viết về đời sống của Sư Phụ và pháp môn Quán Âm được tìm từ mạng lưới. Ông cũng lịch sự hỏi ý kiến chúng tôi là bài viết của ông có chính xác không.

Qua phần viết khẳng định của ông về Sư Phụ, nhiều người có cơ hội để biết về Ngài, vì thế gieo nhiều hạt giống tâm linh của tình thương trong tâm họ. Cảm ơn Sư Phụ về sự an bài ngạc nhiên này!

Chúng tôi muốn bày tỏ lòng cám ơn của chúng tôi đến ông Niesby Sabakingkin và Báo Minggu Pagi cho những bài tường trình tuyệt vời về Thanh Hải Vô Thượng Sư và pháp môn Quán Âm.  


 
Với tấm lòng từ bi vô hạn đối với thú vật và quan tâm về những bệnh dịch đang tiếp tục lan tràn trong số thú vật và loài người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới một giải pháp căn bản bằng cách tự tay Ngài thiết kế một tờ thông tin thân thiện nhưng rất thuyết phục tựa đề là "Lối Sống Mới" hầu nhắc nhở mọi người hãy chọn lựa ăn chay và chấm dứt sát sinh để vượt qua cơn khủng hoảng y tế toàn cầu và cứu vớt những chúng sanh đồng cư. Sư Phụ cũng đã chỉ thị tất cả đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở khắp mọi góc cạnh của thế giới. Ðáp ứng sự kêu gọi này, các đồng tu đã khởi động dốc toàn bộ nỗ lực để chia sẻ những lời thương yêu này của Ngài.


Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm