Món quà tình thương cho địa hạt Tuguegarao
dưới quyền Tổng Giám mục
(nguyên văn tiếng Anh)
Thư cảm tạ và biên nhận 20.000$ Mỹ Kim đóng góp từ Thanh Hải Vô Thượng Sư cho Nhà hưu trí của các vị giám mục và cha xứ đáng kính

Lòng quảng đại nồng hậu của Thanh Hải Vô Thượng Sư tiếp tục làm cảm động trái tim và đáp ứng nhu cầu của nhiều người trên khắp thế giới. Vào ngày 10 tháng 5, Kim niên 4 (2007), Sư Phụ nhận lá thư cảm tạ của tổng giám mục 75 tuổi của Tuguegarao, Diosdado A. Talamayan. Ðức tổng giám mục ngỏ lời cám ơn Sư Phụ về số tiền 15.000$ Mỹ kim đóng góp cho Hội nghị Giám mục Công giáo Phi Luật Tân cho giám mục và cha xứ về hưu (xin xem trọn bài tường trình trong Bản Tin 185). Sau khi đọc lá thư và biết thêm về nhu cầu của họ, Sư Phụ đã gửi thêm 20.000$ Mỹ kim cho “nhu cầu đặc biệt hoặc ngoại lệ” của cùng nhóm giám mục này.

Vị tổng giám mục của Tuguegarao vô cùng mừng rỡ khi nhận được tin này. Ðịa hạt dưới quyền tổng giám mục thật sự có một nhu cầu đặc biệt, đó là công trình mới bắt đầu để xây cất kiến trúc mới, nhà hưu trí cho các giám mục và cha xứ đã được xúc tiến. Sự hỗ trợ và quan tâm của Sư Phụ đến ngay vào lúc công trình đang cạn dần ngân quỹ!

Ðức Tổng giám mục Diosdado A. Talamayan của Tuguegarao đứng trước khu gia cư mới đang được xây cho các linh mục cao niên và về hưu


Ðể đáp lời, Ðức Tổng giám mục Talamayan viết vài lá thư bày tỏ lòng cảm kích vô biên đối với Thanh Hải Vô Thượng Sư. Trong lá thư ngày 22 tháng 6, ông viết: “Các thân hữu mến: Quý vị hiểu rằng chúng tôi sẽ luôn luôn tri ơn quý vị đến mức nào. Thật vậy, tình thương và lòng quảng đại của Thượng Ðế truyền qua những người như quý vị, người có lòng đối với những ai đang cần, đặc biệt nhất là các thầy tu cao niên và về hưu. Tôi chỉ biết kinh ngạc trước hành động tử tế quý vị đã biểu hiện. Cầu Thượng Ðế tiếp tục gia trì và ban thưởng cho quý vị gấp bội phần nhiều hơn”.