Giải Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới do Thanh Hải Vô Thượng Sư cống hiến hầu vinh danh những nỗ lực xuất sắc và tài lãnh đạo khai ngộ trong việc xây dựng một tương lai tươi sáng cho nhân loại. Giải thưởng cao quý này được trao tặng với mục đích khen thưởng và cảm tạ những nghĩa cử cao đẹp và việc làm tích cực của các chính phủ, nhà lãnh đạo, và cá nhân khắp thế giới. Xếp hạng trái tim là một biểu tượng của tình thương từ Thượng Ðế và khuyến khích lòng nhân ái đối với mọi chúng sanh.

************************************************************Giải Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới
cho Giáo sư   M S Swaminathan
Do Ban Báo chí Tân Gia Ba (nguyên văn tiếng Anh)


Ðại biểu của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư trao tặng giải thưởng cho giáo sư   M S Swaminathan
Vào ngày 7 tháng 8, Kim niên 4 (2007), phái đoàn đại biểu Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã viếng thăm Hội Nghiên cứu M S Swaminathan (MSSRF) tại Chennai, Ấn Ðộ. Các hội viên đã tham dự chương trình Ngày MSSRF của Hội, và trao tặng giáo sư M S Swaminathan Giải Gương Lãnh đạo Sáng Ngời Thế giới, về những nỗ lực khoa học xuất sắc và sự lãnh đạo khai ngộ của ông trong cuộc "Cách mạng Xanh". Với những cống hiến tận tụy trong những năm qua, bằng cách sử dụng "hợp lực về kỹ thuật, chính sách cộng đồng và hoạt động xã hội", giáo sư Swaminathan và các đồng nghiệp đã đóng góp lớn lao trong việc cải thiện thu hoạch mùa màng, là bước tiến vĩ đại hầu giải quyết nạn đói của thế giới, từ đó tạo một tương lai tươi sáng cho toàn thể nhân loại.

Trong buổi lễ trao giải thưởng, một đại biểu của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đọc lá thư khen tặng, kế tiếp đã thay mặt Thanh Hải Vô Thượng Sư trao tặng giải thưởng Gương Lãnh đạo Sáng Ngời Thế giới cho giáo sư Swaminathan. Trong số các quan khách và nhân vật quan trọng hiện diện trong buổi lễ, có tiến sĩ Jacques Diouf, Tổng giám đốc Tổ chức Lương Nông của Liên Hiệp Quốc và tiến sĩ Pedro Medrano, giám đốc khu vực (Châu Mỹ La Tinh và vùng Caribbê) của Chương trình Thực phẩm Thế giới của Liên Hiệp Quốc. Giới truyền thông cũng có mặt để tường trình về buổi lễ. Sau khi lãnh nhận giải thưởng, tiến sĩ Swaminathan phát biểu: "Xin chuyển lời cảm tạ của tôi đến Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ngài đang làm công việc rất tuyệt diệu.... Tôi rất vui mừng và vinh hạnh được nhận lãnh giải thưởng từ Vô Thượng Sư, là người đã khai ngộ cho thế giới. Ngài là lực lượng thiện lành trong thế giới. Trong thế giới nhiễu nhương này, cần có những người như Vô Thượng Sư để dẫn dắt chúng ta".

Giáo sư  M S Swaminathan chuyển lời cảm tạ đến Sư Phụ
Khán giả trong Ngày của Hội và lễ trao giải thưởng. 


Giáo sư Swaminathan là một khoa học gia rất được kính trọng và một tác giả viết sách. Một trong những quyển sách của ông mang tựa đề "Tôi tiên đoán: Một thế kỷ đầy hy vọng, hướng về một thời đại hòa hợp với thiên nhiên, và không còn nạn đói", trong đó ông hình dung thế kỷ 21 như "một thế kỷ mới của hy vọng, nơi sẽ là sự hòa hợp giữa con người, giữa nhân loại và thiên nhiên". Chúng tôi cảm tạ sự lãnh đạo sáng suốt của giáo sư M S Swaminathan, trong việc tìm cách cung cấp cho nhân loại lương thực bền vững. Cầu mong những hoạt động cống hiến của ông sẽ tạo niềm phấn khởi cho nhiều người đóng góp tài năng của họ giúp địa cầu trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.