Sư Phụ gửi tình thương và sự khích lệ
đến tù nhân Kang


Do Ban Báo chí Hàn Quốc (nguyên văn tiếng Ðại Hàn)
Một lá thư rất cảm động của một tù nhân Ðại Hàn được đăng trong bài "Linh hồn của họ được tự do" (xin xem Bản Tin 187). Biết được lòng khao khát chân thành của anh, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi đồng tu Ðại Hàn mang một ít quà tình thương cho tù nhân Kang.

Theo đề nghị ân cần của Sư Phụ, các Hội viên từ Trung tâm Andong đi thăm anh, mang cho anh khăn trải giường, áo thun, một bộ đồ lót, thực phẩm chay, kẹo sâm đỏ, và sữa đậu nành. Anh hết sức mừng rỡ nghe rằng Sư Phụ đã gửi tình thương và sự quan tâm này đến sau khi đọc thư của anh, và anh vô cùng cảm tạ lòng tử tế của Ngài.

Anh đã đọc tất cả sách của Sư Phụ, và cảm thấy trong đó tràn đầy trí huệ. Với án tù chung thân, anh đã ở trong nhà giam 18 năm rưỡi và hy vọng sẽ được thả trong vòng một năm rưỡi. Anh ao ước được thọ Tâm Ấn càng sớm càng tốt. Chúng tôi hy vọng anh có thể vui hưởng ân điển và tình thương của Thượng Ðế trong mỗi giây phút của cuộc đời.