Burkina-Faso


Tình thương và lực gia trì của Sư Phụ
cảm động nạn nhân lũ lụt ở Burkina-Faso
Ban Báo chí Aziawo Komla Burkina-Faso ghi chép (nguyên văn tiếng Pháp)
Vào ngày 28 tháng 7, 2007 một trận lụt xảy ra tại Bama, một ngôi làng cách Ouagadougou, thủ đô của Burkina-Faso, khoảng 390 cây số. Nước lũ đã tàn phá nhiều nhà cửa và cuốn theo nhiều tài sản của dân chúng. Ðược biết về hoàn cảnh này, Sư Phụ từ bi của chúng ta đã rộng lượng đóng góp 10.000$ Mỹ Kim. Theo chỉ thị của Sư Phụ, đồng tu nhanh chóng huy động mọi người và một đội 10 người đi đến vùng bị tai nạn với một xe tải chất đầy quần áo, thực phẩm và thuốc men. Với sự gia trì của Sư Phụ, người chủ tòa nhà, nơi chúng tôi có Trung tâm, giúp chúng tôi rất nhiều trong việc sắp xếp mọi việc cần thiết.

Ông cho Hội viên chúng tôi 2 chiếc xe để họ có thể mua các món cứu trợ cần thiết. Cũng thế, nhờ ông, đội chúng tôi được phép tự nấu ăn trong khách sạn nơi họ ở. Ông ta cũng cung cấp xe vận tải để chở hàng cứu trợ từ thành phố Bobo Dioulasso đến Bama. Trên hết, ông chỉ định 7 người giúp đỡ chúng tôi trong nỗ lực cứu trợ này.

Tất cả các nạn nhân đều nhận được các vật liệu cứu trợ ngay hôm đó. Sau đó chúng tôi tặng những vật dụng còn dư lại cho một tổ chức xã hội khác. Trước khi phân phát, một số đồng tu giới thiệu Thanh Hải Vô Thượng Sư với dân chúng và giải thích lý do họ đến. Sau đó, tờ giới thiệu pháp thiền Quán Âm, một số Sách Biếu, hình Sư Phụ và các tờ thông tin Lối Sống Mới được phân phát. Ðồng thời, một thời gian được dành ra để trả lời vô số câu hỏi về tu hành.

Là một ngạc nhiên thích thú khi khám phá ra rằng một số người rất thích giáo lý của Sư Phụ; những người khác đồng ý với những lý do để trường chay. Chúng con xin cảm ơn Sư Phụ cho cơ hội này để chia sẻ tình thương vô điều kiện của chúng con  


Chi phí của Thanh Hải Vô Thượng Sư giúp đỡ
nạn nhân lũ lụt tại Burkina-Faso


Chi tiết 
Số tiền ( FCFA)
Biên lai so
Thực phẩm (gạo, bắp, đậu, dầu, muối)
3,250.300
F1
Thuốc men
250.132
F2
Quần áo, chiếu, xà phòng
499.400
F3
Chuyên chở (xe buýt, tắc xi, lộ phí, mướn tài xế, v.v...)
Du hành (lao động, ăn ở)
412.125
F4
Truyền thông (băng thâu hình, ảnh, điện thoại, v.v...)
228.000
F5
Ấn loát (tờ Lối Sống Mới, biểu ngữ)
70,000
 
F6
Tổng cộng
 
FCFA$ 4,709.957

(Mỹ kim$ 10.000)