Chí Lợi


Vui vẻ chia sẻ với người vô gia cư
Ban Báo chí Chí Lợi tường trình (nguyên văn tiếng Tây Ban Nha)
Vào ngày 19 tháng 8, Kim niên 4 (2007), các Hội viên thuộc Trung tâm Chí Lợi đã viếng thăm Nhà của Thiên Chúa để chuẩn bị một bữa ăn chay và cung cấp quần áo cho những người sống trên đường phố. Chúng tôi cũng tặng họ Sách Biếu và tờ thông tin về Truyền hình Vô Thượng Sư. Khi chúng tôi cống hiến bữa ăn cho những người ngủ ngoài đường phố, chúng tôi vô cùng khâm phục những người đã không để ý đến nhu cầu của chính họ mà thay vào đó dẫn chúng tôi đến một nhà tạm trú cho người già và khuyết tật. Chúng tôi vô cùng cảm động bởi hành động vô ngã của những người thiếu thốn này, họ thậm chí còn chia sẻ thức ăn của mình cho những con chó lang thang.

Các thành viên của Trung tâm Chí Lợi thành tâm hy vọng rằng mọi người có thể cảm kích sự gia trì của Sư Phụ, là người dạy pháp môn trở về với Ðức Cha của chúng ta trên thiên đàng.  


Ðể xem những hoạt động cứu trợ nhân đạo của Thanh Hải Vô Thượng Sư và Hội Quốc tế của Ngài, xin viếng trang mạng:
http://www.GodsDirectContact.org.tw/humanitarian
(Danh sách có thể dò theo năm, quốc gia/vùng và loại hoạt động).