Nhật Bản


Thư cảm tạ từ thị trưởng
của thành phố Kashiwazaki


Quận Niigata, Nhật Bản (nguyên văn tiếng Nhật)


Ngày 14 tháng 9, 2007

Kính gửi quý Ngài,

Chúng tôi hết lòng tri ơn quý vị đã gởi sự giúp đỡ nhân ái và đúng lúc cùng những phẩm vật cứu trợ đến những nạn nhân của trận động đất Niigataken Chuetsu-oki gần đây.

Theo sự yêu cầu của quý vị, những phẩm vật cứu trợ do quý vị cung cấp được chuyển đến những hộ bị ảnh hưởng mà hầu hết chắc chắn là chúng sẽ được tận dụng tốt.

Ðã hơn hai tháng sau trận động đất. Trong thời gian này, nhờ sự ủng hộ và giúp đỡ từ bốn phương, đời sống thường nhật của chúng tôi, cuối cùng đã trở lại bình thường vào cuối tháng 8. Hơn 1000 hộ đã dọn vào những căn nhà đã được sửa chữa lại. Ðời sống thường nhật của người dân nói chung đã được phục hồi.

Trong khoảng thời gian này, những nỗ lực cứu trợ lớn lao từ khắp trong nước và từ mọi phía cùng với vô số ủng hộ và khuyến khích đã giúp cho Thành phố Kashiwazaki đứng dậy trở lại. Mặc dầu là một hành trình dài và khó khăn trước mắt, dân chúng chúng tôi, đoàn kết dưới khẩu hiệu là "Cố gắng hơn! Hãy để Kashiwazaki chiếu sáng lần nữa!" và với nỗ lực phối hợp, đã cống hiến chính mình cho công việc tái gầy dựng và phục hồi. Trong tương lai, chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ và khuyến khích chúng tôi.

Lẽ ra tôi nên đích thân đến thăm quý vị để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi, nhưng xin hiểu giùm hoàn cảnh của chúng tôi và tha thứ cho tôi phải bày tỏ lòng tri ân bằng cách đơn giản là viết thư.

Hiroshi Kaeda
Thị trưởng của Thành phố Kashiwazaki
Ghi chú: Ðể xem chi tiết về nỗ lực cứu trợ của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư cho nạn nhân trận động đất tại Niigataken Chuetsu-oki, xin xem tường trình của chúng tôi trong Bản Tin 188.