Ân điển của Sư Phụ cho các độc giả
sách mới của Ngài


Từ một hội nghị truyền hình ở Formosa giữa Sư Phụ
và các độc giả quyển sách mới của Ngài
vào ngày 24 tháng 8, 2007 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi đến các độc giả của "Những con chim trong đời tôi." Khi họ đọc quyển sách này, họ sẽ cảm thấy rất vui vẻ, và từ đó thu hút đủ điều may mắn. Ðó là bởi vì khi chúng ta cảm thấy rất vui, sự may mắn cũng sẽ đến. Trước khi viết quyển sách này, tôi hỏi mấy chú chim rằng lực gia trì này có âm hưởng tốt hay không? (Sư Phụ và mọi người cười.) Các chú chim nói: "Tốt!" Chúng cũng muốn mọi người biết rằng chúng rất vui. Vì thế, quyển sách này sẽ làm cho mọi người cùng vui. Tôi thích như vậy. (Vỗ tay.) Khi chúng ta vui, tự nhiên chúng ta sẽ được may mắn!