Chia sẻ thế giới loài vật


Từ hội nghị truyền hình ở Formosa giữa Sư Phụ
và các độc giả quyển sách mới của Ngài
vào ngày 24 tháng 8, 2007 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)V:   Thưa Sư Phụ! Kính xin Ngài làm ơn nói về mục đích chính của Ngài trong việc viết Những con chim trong đời tôi?

Sư Phụ:   Trước hơn hết, cho tất cả độc giả có duyên, tôi muốn giới thiệu các bạn thú tuyệt đẹp của thế giới chúng ta. Một trong số đó là loài chim, mà thật sự rất xinh đẹp, và linh hồn của chúng cũng rất, rất đẹp. Ðồng thời, chúng có trình độ thông minh cao và cảm xúc sâu đậm, giống như chúng ta. Vì thế, tôi hy vọng mọi người có thể cảm kích chúng. Thứ nhì, có lẽ qua những bạn chim bé nhỏ này, chúng ta có thể hiểu biết hơn về những chúng sinh khác.


V:   Thông điệp quyển sách này muốn truyền đạt đến các độc giả và công chúng là gì?

Sư Phụ:   Chúng tôi hy vọng rằng nhân loại sẽ hiểu biết nhiều hơn về thế giới loài vật, và sẽ đối xử với chúng như bạn, chăm sóc chúng tốt hơn, và cố gắng thông hiểu nhau. Hiện tại, một số người không hiểu thú vật, họ nghĩ rằng thú vật khờ khạo và kém thông minh. Thật ra, chúng rất là lanh lợi và thông minh.