Giữ thú vật vui vẻ


Từ hội nghị truyền hình ở Formosa giữa Sư Phụ
và các độc giả quyển sách mới của Ngài
vào ngày 24 tháng 8, 2007 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Phóng viên:   Xin chào Sư Phụ! Có thể nào cho tôi biết bằng cách nào chữa trị những triệu chứng trầm cảm của thú vật? Xin Ngài làm ơn giải thích cho chúng tôi?


Sư Phụ:   Cứ đối xử với chúng như gia đình và bạn bè của quý vị. Thông hiểu nhau qua tình thương và tình bạn, và chúng sẽ không cảm thấy buồn bã.

Mỗi ngày tôi hỏi các con chim của tôi: "Các con có vui không?"

Chúng luôn luôn đáp lại: "Dạ, rất vui". (Sư Phụ cười) Chúng đều rất vui vẻ.