Tân Tây Lan

Thông điệp tình thương và hòa bình của Sư Phụ
đến với người Tân Tây LanBan Báo chí Tân Tây Lan tường trình (nguyên văn tiếng Anh)
[Auckland]Hầu quảng bá Truyền hình Vô Thượng Sư một cách hữu hiệu hơn đến nhiều độīc giả tại Tân Tây Lan, chúng tôi tổ chức kèm tờ thông báo của Truyền hình Vô Thượng Sư vào trong tờ New Zealand Herald, tờ báo lớn nhất tại Tân Tây Lan, cũng như trong tờ Business to Business, một trong những tạp chí thương mại hàng tháng được đọc nhiều nhất.

Sau sự xuất bản của hai kỳ thông báo trả tiền trên tạp chí Business to Business số tháng 5 và tháng 6, cố vấn quảng cáo, cô Janet Keeling, nói với chúng tôi là cô đã đăng kỳ thông báo thứ ba, miễn phí, trong tờ tạp chí số tháng 7. Cô Keeling rất hâm mộ những chương trình trên đài Truyền hình Vô Thượng Sư nên cô sốt sắng giúp đỡ truyền bá tin tức của đài truyền hình vui tươi và cảm động này tới thêm nhiều người dân Tân Tây Lan. 
Với tấm lòng từ bi vô hạn đối với thú vật và quan tâm về những bệnh dịch đang tiếp tục lan tràn trong số thú vật và loài người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới một giải pháp căn bản bằng cách tự tay Ngài thiết kế một tờ thông tin thân thiện nhưng rất thuyết phục tựa đề là "Lối Sống Mới" để nhắc nhở mọi người hãy chọn lựa ăn chay và chấm dứt sát sinh để vượt qua cơn khủng hoảng y tế toàn cầu hầu cứu vớt những chúng sanh đồng cư. Sư Phụ cũng đã chỉ thị tất cả đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở khắp mọi góc cạnh của thế giới. Ðáp ứng sự kêu gọi này, các đồng tu đã khởi động dốc toàn bộ nỗ lực để chia sẻ những lời thương yêu này của Ngài.


Sổ tay sinh hoạt
Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm