Thái Lan


Huấn luyện cấp cứu


Trung tâm Vọng Các tường trình (nguyên văn tiếng Thái)
[Bangkok] Sau cữ thiền buổi chiều vào ngày 5 tháng 8, Kim niên 4 (2007), ba đồng tu từ Trung tâm Vọng Các, đều là y tá, đã tổ chức lớp huấn luyện 24 sư huynh và sư tỷ về cấp cứu. Bằng cách xem một băng thâu hình của Bộ Sức khỏe Cộng đồng và qua sự biểu diễn tại chỗ, mọi người học cách chăm sóc 1) thương tích và cầm máu 2) thương tích về xương và bắp thịt, và 3) di chuyển bệnh nhân. Sau phần trình bày, các đồng tu thực tập những kỹ năng họ vừa học xong. Mọi người tham gia rất biết ơn có được cơ hội học hỏi cách giúp đỡ người khác.  
Với tấm lòng từ bi vô hạn đối với thú vật và quan tâm về những bệnh dịch đang tiếp tục lan tràn trong số thú vật và loài người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới một giải pháp căn bản bằng cách tự tay Ngài thiết kế một tờ thông tin thân thiện nhưng rất thuyết phục tựa đề là "Lối Sống Mới" để nhắc nhở mọi người hãy chọn lựa ăn chay và chấm dứt sát sinh để vượt qua cơn khủng hoảng y tế toàn cầu hầu cứu vớt những chúng sanh đồng cư. Sư Phụ cũng đã chỉ thị tất cả đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở khắp mọi góc cạnh của thế giới. Ðáp ứng sự kêu gọi này, các đồng tu đã khởi động dốc toàn bộ nỗ lực để chia sẻ những lời thương yêu này của Ngài.


Sổ tay sinh hoạt
Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm