Âu Lạc


Thư cảm tạ công cuộc cứu trợ nạn nhân
ở Âu Lạc sau cơn bão số 2


(nguyên văn tiếng Âu Lạc)
HỘI CHỮ THẬP ÐỎ VIỆT NAM (Âu Lạc)
TỈNH HỘI DAKLAK
CHỨNG NHẬN TẤM LÒNG VÀNG


HỘI THIỀN ÐỊNH THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ

Ðã ủng hộ: Hàng và tiền mặt trị giá: 90.900.000 đồng (5.600$ Mỹ kim)

Ðể giúp đỡ: Những hộ gia đình bị lũ lụt do cơn bão số 2 tại tỉnh DakLak

Xin cảm ơn tấm lòng vàng của quý Hội.

TM/Thường trực tỉnh hội
Chủ tịch

Bác sĩ Ðoàn Anh Tài
Cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật Vi Nhân


Tôi là nữ tu Nguyễn Thị Xuân, phụ trách cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật (153 em: câm điếc, mù, tâm thần nhẹ). Kính cám ơn Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã giúp cho các em một tấn gạo (1.000 ký).

Thay mặt cho tập thể nữ tu, giáo viên, nhân viên, và các em khuyết tật, tôi xin chân thành cám ơn quý ân nhân đã quan tâm giúp đỡ cho cơ sở.

Chúng tôi nguyện xin phúc lành của Thiên Chúa tràn đầy trên quý ân nhân.

Buôn Mê Thuột 18.8.2007

Nữ tu phụ trách
Nguyễn Thị Xuân