Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, Thiền Tam Âu Châu, Ba Lê, Pháp Quốc,
ngày 22 tháng 8, 2007 (nguyên văn tiếng Anh)
Một người đàn ông bước đến một phụ nữ xinh đẹp trong siêu thị và nhờ cô: "Cô ơi, tôi tìm không thấy vợ tôi trong chợ. Cô có thể nào nói chuyện với tôi vài phút được không?"

Người phụ nữ hỏi: "Tại sao?"

"À, cô biết không, bởi vì mỗi khi tôi nói chuyện với một phụ nữ đẹp là vợ tôi không biết từ đâu lại xuất hiện!" 


To enjoy the original sound track of this joke: