Thực hành phẩm chất cao thượng
để giúp nó tăng trưởng


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Thiền Tam Âu Châu, Ba Lê, Pháp Quốc,
ngày 22 tháng 2, 2007 (nguyên văn tiếng Anh)


Phẩm chất Cao thượng giống y như Chỉ số Thông minh, mình có thể tập luyện, và tăng trưởng nó. Phẩm chất Nhân bản thường là được ban cho mình. Phẩm chất Cao thượng cũng dược ban cho mình trước khi mình chào đời. Tùy theo những gì quý vị có từ kiếp trước, thì đây là những gì còn lại, và đó là điều quý vị được. Không phải là thiên đàng thiên vị cho ông Smith hay bà Mueller từ Hamburg. Ðiều này khác. Không phải như vậy. Cho nên, giả sử người nào đó chỉ có 3% Phẩm chất Cao thượng từ kiếp trước. Tại sao? Bởi vì trước kia họ chỉ là một người rất bình thường, đơn giản; không làm điều gì tốt, hoặc không cảm nhận gì về ai cả, không cảm thấy thương yêu hay từ bi đối với ai. Có lẽ là vì họ không bị đòi hỏi phải như vậy, hoặc có lẽ họ không quen biết với một nhóm người có lòng từ bi, và do đó họ không có sự thôi thúc trong lòng hoặc không được dạy dỗ huấn luyện bởi những người đó, bằng cách kết giao với họ, cho nên Phẩm chất Cao thượng của họ không lên cao hơn như vậy. Hoặc họ không tiếp xúc với hoàn cảnh nào gợi lên lòng từ bi của họ.

Giả sử quý vị có từ bi trong tâm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy hoàn cảnh nào cần phải biểu lộ lòng từ bi của mình. Không có gì đánh động tâm hồn quý vị, tại vì quý vị không thấy có gì đau khổ hết. Cho nên, làm sao có lòng từ bi được? Vì vậy, ngay cả Thượng Ðế, Phật, con của Thượng Ðế, cũng phải xuống đây để có thể thấy được. Trên thiên đàng, không cần những điều gì như vậy. Ðâu đâu cũng lạc phúc, sung sướng, an hòa. Cho nên nếu muốn phát triển lòng từ bi thì chỉ có trên thế gian này, trong thế giới vật chất này, hoặc dưới địa ngục, có thể, nếu quý vị sống nổi dưới đó, giống như một luật sư đi vào trong tù mà không bị ảnh hưởng bởi nơi đó.

Giả sử anh đó hay cô đó trong quá khứ đã làm súc sanh, có thể là một con thú với Phẩm chất Cao thượng thấp, như loại thú săn mồi, phải giết để sống. Những loại thú đó có Phẩm chất Cao thượng thấp hơn loài thú khác. Những con vật rất hiền hòa như voi chẳng hạn, có 30% Chỉ số Cao thượng! Cho nên, muốn phát triển Phẩm chất Cao thượng, chỉ cần lấy những gì mình có, "vốn liếng", vốn liếng mình đã có trước khi sinh ra đời. Nó ở với quý vị từ lúc quý vị chào đời, và sẽ tiếp tục ở với quý vị. Nhưng trừ phi quý vị sử dụng nó để gia tăng hoặc nhân lên thì nó sẽ không tăng nhiều hơn 3% hoặc 4%, hay phần trăm nào quý vị đã có lúc chào đời.

Ða số người chỉ có 3, 4, 5% Chỉ số Cao thượng. Tại sao? Bởi vì đó là những gì họ có lúc được sinh ra. Họ được sinh ra như vậy, sau đó không có cơ hội phát triển. Họ có thể phát triển được. Mình càng ở trong hoàn cảnh mủi lòng của người thiếu thốn, người đau khổ, mình càng thấy động lòng từ bi. Và rồi mình muốn làm gì đó cho người đó, hoặc cho con vật đó, hoặc tình huống đó, và rồi đó là cách Phẩm chất Cao thượng tăng trưởng, giống như tiền lời trong nhà băng. Quý vị có vốn liếng, chỉ để vào nhà băng không làm gì hết, hoăīc quý vị có thể đầu tư. Quý vị có thể làm thương mại với số đó, và rồi nó sẽ gia tăng.

Cho nên Phẩm chất Nhân bản và Phẩm chất Cao thượng có thể phát triển được. Phẩm chất là bẩm sinh, nhưng có thể phát triển được, như mọi thứ khác, càng dùng thì mình càng có nhiều. Thật khôi hài! Không phải là càng dùng là càng hết. Không phải vậy. Không giống như tiền bạc, khi quý vị càng cho thì càng không còn. Nhưng đây không phải là những điều vật chất. Những điều này, quý vị càng dùng, thì càng có nhiều hơn. Thánh nhân phát triển từ người bình thường. Cho nên là như vậy. Không phải người nào cũng được sinh ra với 300% Chỉ số Cao thượng. Nhiều quý vị chỉ có 3, 4, 5, 6, 10%... hoặc 15, 20, hoặc 30%. Vậy là tốt lắm rồi. Nhưng quý vị đang phát triển nó; khác là ở chỗ đó. Bởi vì quý vị tiếp xúc với giáo lý này, cũng giống như sự bồi dưỡng cho Phẩm chất Cao thượng vậy. Nếu tiếp xúc với một số những hoàn cảnh khác, Phẩm chất Cao thượng của quý vị có lẽ ít hơn, hoặc có lẽ đứng yên một chỗ. Nếu quý vị tiếp xúc với giáo lý cao thượng và biết làm thế nào, và đi ra làm, thì nó thật sự trở thành sự thật. Có thể lúc đầu quý vị không cảm thấy gì bao nhiêu, nhưng nó sẽ trở thành thật. Bởi vì nếu quý vị động lòng trước đau khổ, quý vị thật sự muốn làm một điều gì đó, và tình thương trong tâm quý vị thật sự được đánh thức. Ðó là lúc Phẩm chất Cao thượng bắt đầu nảy mầm và ngày một tăng trưởng.

Nhưng trong lúc này, ít nhất quý vị cũng nên làm gì đó. Dù không thấy động lòng bao nhiêu, thí dụ quý vị đặt mình vào trường hợp người đó, như nếu quý vị là ngươi đang khổ kia, quý vị sẽ muốn có gì? Rồi sự việc rất rõ ràng. Nếu một người là nạn nhân động đất và bị thương, dĩ nhiên họ cần thuốc men. Hoặc họ mất đi nhà cửa, dĩ nhiên họ muốn ít nhất một chiếc lều. Họ muốn nước uống, quần áo, bởi vì họ đã mất hết rồi. Ðặt mình vào vị trí họ, quý vị sẽ biết rõ ràng phải làm gì và cảm thấy thế nào. Cho dù không cảm nhận y như người gặp nạn, quý vị cũng bắt đầu đồng hóa với nhau. Quý vị sẽ thành một thể với nhau, và rồi quý vị sẽ càng cảm nhận được nhiều hơn những gì người khác cảm nhận. Nhưng Thượng Ðế sẽ ngăn bớt ở một mức độ nào đó, để quý vị không quá đau khổ. Bằng không, nếu quý vị đau khổ như mọi người khác, quá mức, quý vị sẽ không chịu nổi cảm giác bên trong.

Nếu một người chỉ ở trong địa vị từ lúc được sinh ra hoặc từ sự kế thừa, hay từ truyền thống, thì điều đó không phát triển Phẩm chất Cao thượng hoặc lòng từ bi của họ. Lòng từ bi và Phẩm chất Cao thượng phải ở trong đời sống thật, hành động thật, tiếp xúc thật với đau khổ. Không phải một mình mình, nhưng nếu thấy người khác đau khổ, thì điều gì đó sẽ được thức tỉnh bên trong quý vị: tình thương trong sạch, vô điều kiện, một tình thương chân thật. Lúc đó Phẩm chất Cao thượng của quý vị sẽ phát triển. Cho dù quý vị không làm gì bao nhiêu hoặc không thể làm gì cho người đau khổ đó, nhưng lòng thương cảm, lòng ao ước được làm gì đó để giảm thiểu sự đau khổ của người đang ở trước mặt mình, đó đã là một sự bồi dưỡng có khả năng rất tốt cho Phẩm chất Cao thượng của quý vị. Cho nên đừng sợ đau khổ, và đừng sợ giúp người khác, bởi vì đó chỉ là tốt cho quý vị thôi.