UZBEKISTAN


Thông điệp thiên liêng đến với Uzbekistan
Ban Báo chí Formosa tường trình (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
[Tashkent]Ðồng tu từ Formosa đang tiếp tục nỗ lực truyền bá tin lành về Truyền hình Vô Thượng Sư đến những quốc gia không có Trung tâm của chúng ta. Vào tháng 9, những cố gắng của họ được đền đáp với tin vui là một bảng thông cáo khổng lồ về Truyền hình Vô Thượng Sư dài 6 thước, cao 2 thước đã xuất hiện tại Tashkent, thủ đô của Uzbekistan tại miền Trung Á. Từ ngày 6 tháng 9 đến suốt 3 tháng tới, thông điệp khổng lồ này sẽ tỏa ân sủng của Thượng Ðế vào lòng tất cả người dân từ giao lộ bận rộn nhất tại Tashkent. Ước tính có khoảng 70 ngàn cho đến 110 ngàn người sẽ có cơ hội nhận thông tin thăng hoa này mỗi ngày và khoảng 2.6 triệu người mỗi tháng. 

Với tấm lòng từ bi vô hạn đối với thú vật và quan tâm về những bệnh dịch đang tiếp tục lan tràn trong số thú vật và loài người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới một giải pháp căn bản bằng cách tự tay Ngài thiết kế một tờ thông tin thân thiện nhưng rất thuyết phục tựa đề là "Lối Sống Mới" để nhắc nhở mọi người hãy chọn lựa ăn chay và chấm dứt sát sinh để vượt qua cơn khủng hoảng y tế toàn cầu hầu cứu vớt những chúng sanh đồng cư. Sư Phụ cũng đã chỉ thị tất cả đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở khắp mọi góc cạnh của thế giới. Ðáp ứng sự kêu gọi này, các đồng tu đã khởi động dốc toàn bộ nỗ lực để chia sẻ những lời thương yêu này của Ngài.


Sổ tay sinh hoạt
Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm