BẢO GIA LỢI


Ðịa cầu từ trên nhìn xuống


Ban Báo chí Sofia tường trình (nguyên văn tiếng Bảo Gia Lợi)


[Sofia]Từ ngày 17/9 đến 18/10, Kim niên 4 (2007), Sofia, thủ đô của Bảo Gia Lợi, tổ chức một cuộc triển lãm hình ảnh ngoài trời có tựa đề "Ðịa cầu từ trên nhìn xuống". Sinh hoạt này diễn ra trên một chiếc cầu gần Cung điện Văn hóa Quốc gia, một trong những vùng giao thông đông đảo nhất của thành phố nơi hàng ngàn người qua lại mỗi ngày.

Cuộc triển lãm trưng bày 120 bức hình chụp từ phối cảnh 30 đến 3.000 thước bên trên vật được chụp. Một trong những bức ảnh nhấn mạnh ăn thịt là một trong những lý do căn bản cho sự thay đổi phủ định của khí hậu. Ðiểm chánh của cuộc triển lãm là mang lại ý thức về tất những điều này đến mọi người với hy vọng họ sẽ thay đổi lối suy nghĩ để chúng ta có thể giữ gìn hành tinh địa cầu xinh đẹp của chúng ta khỏi thảm họa về sinh thái.

Ðồng tu của Trung tâm Sofia của chúng tôi lợi dụng cơ hội rất tốt này để phân phát tờ thông tin Lối Sống Mới trong cuộc triển lãm. Họ mang mặt nạ thú vật để mang thông điệp đến dân chúng trong một cách thú vị và vui tươi. 
Với tấm lòng từ bi vô hạn đối với thú vật và quan tâm về những bệnh dịch đang tiếp tục lan tràn trong số thú vật và loài người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới một giải pháp căn bản bằng cách tự tay Ngài thiết kế một tờ thông tin thân thiện nhưng rất thuyết phục tựa đề là "Lối Sống Mới" để nhắc nhở mọi người hãy chọn lựa ăn chay và chấm dứt sát sinh để vượt qua cơn khủng hoảng y tế toàn cầu hầu cứu vớt những chúng sanh đồng cư. Sư Phụ cũng đã chỉ thị tất cả đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở khắp mọi góc cạnh của thế giới. Ðáp ứng sự kêu gọi này, các đồng tu đã khởi động dốc toàn bộ nỗ lực để chia sẻ những lời thương yêu này của Ngài.


Sổ tay sinh hoạt
Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm