ÚC ÐẠI LỢI
Bảng quảng cáo khẳng định trên xa lộ


Ban Báo Chí Sydney tường trình (nguyên văn tiếng Anh)
[Sydney]Tin khẳng định và thăng hoa về Truyền Hình Vô Thượng Sư đang truyền bá rộng rãi ở Sydney, với bảng quảng cáo tuyệt đẹp được trưng bày trên xa lộ chánh đi về hướng nam của thành phố. Số xe chạy ngang qua ước chừng 55.256 chiếc mỗi ngày và bảng sẽ được dựng lên trong suốt một tháng. Ðây là một sự gia trì to lớn cho dân chúng Sydney và chúng tôi hy vọng có nhiều bảng hơn nữa sẽ được dựng lên!

Chúng con xin cảm ơn Sư Phụ đã tạo ra Truyền hình Vô Thượng Sư, mang lại cho mọi người một loạt những chương trình khẳng định và đầy cảm hứng để học hỏi và thưởng thức. 
Với tấm lòng từ bi vô hạn đối với thú vật và quan tâm về những bệnh dịch đang tiếp tục lan tràn trong số thú vật và loài người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới một giải pháp căn bản bằng cách tự tay Ngài thiết kế một tờ thông tin thân thiện nhưng rất thuyết phục tựa đề là "Lối Sống Mới" để nhắc nhở mọi người hãy chọn lựa ăn chay và chấm dứt sát sinh để vượt qua cơn khủng hoảng y tế toàn cầu hầu cứu vớt những chúng sanh đồng cư. Sư Phụ cũng đã chỉ thị tất cả đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở khắp mọi góc cạnh của thế giới. Ðáp ứng sự kêu gọi này, các đồng tu đã khởi động dốc toàn bộ nỗ lực để chia sẻ những lời thương yêu này của Ngài.


Sổ tay sinh hoạt
Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm