Giới thiệu sách mới
"Ý nghĩ về đời sống và tâm thức"


nghĩ về đời sống và tâm thức" được viết bởi Tiến sĩ Janez Drnovšek, tổng thống của Slovenia. Gần đây, quyển sách này được phiên dịch sang tiếng Trung Hoa và được Nhà Xuất bản Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư lần đầu tiên xuất bản. Bắt đầu với đời sống thường nhật, tác giả với hiểu biết sâu sắc phân tách cách suy nghĩ tổng quát của nhân loại ngày nay và những gì sai sót trong xã hội chúng ta, sau đó đề nghị một loạt những giải pháp dễ thực hiện để dẫn chúng ta trở về với ý thức hoàn hảo hơn. Tác giả nhắc nhở chúng ta rằng, qua sự quán xét nội tâm một cách cực lực và chân thật mỗi ngày, mọi người có thể nâng cao năng lực khẳng định của đầu óc, và với hành động vô ngã của tình thương, nhận thức được lý tưởng cao thượng của tâm hồn.

Trong sách của ông, Tiến sĩ Janez Drnovšek nói: "Giữ bình tĩnh và điềm tĩnh trong mọi lúc và ý thức được mỗi một giây phút đều đặc biệt, hãy tạo giây phút đó là của riêng mình, có nghĩa là trong khoảnh khắc đó chúng ta có thể cảm nhận một sự câu thông với tạo hóa, với mọi sự sống, với thiên nhiên, với vũ trụ, với cõi vĩnh hằng. Và điều đó cho chúng ta một cảm giác phúc lạc bất tận". Khi chúng ta ổn định trong thân và ý, "Chúng ta sống, cùng một lúc, trong vũ trụ và tại đây và bây giờ, đời đời và bất tử".

"Ý nghĩ về đời sống và tâm thức" là một nhật ký 48 ngày tự phản ảnh của tác giả, qua những thăng trầm của cuộc đời và tiến trình chuyển hóa đến sự phát hiện cuối cùng của thiên đàng vĩnh cửu. Với một thông điệp trong sáng như tiếng chuông nhà thờ ban sáng, cuốn sách này cống hiến một sự tỉnh ngộ cho thế giới.