Văét ra nước

Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, Thiền Thất Quốc tế , Cam Bốt
ngày 14 tháng 5, 1996 - (nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 548

Có một người đi ra ngoài mua nước trái cây đựng trong một cái chai. Nhưng ở giữa đường chai bị bể, và tất cả nước trái cây trong đó đều thấm xuống đất. Cho nên anh ta cứ đứng đó chờ.

Một người khác đi ngang qua nói: "Anh làm gì ở đó vậy?"

Người đó đáp: "Chai nước của tôi mới bị bể, cho nên tôi đang chờ cho nước trái cây thấm xuống đất, và rồi tôi bới đất về nhà vắt ra".


Mời bạn viếng những trang mạng dưới đây để thưởng thức những đoạn phim nguyên thủy của các chuyện vui này, và bạn có thể chia sẻ chuyẹân vui khôi hài của Sư Phụ với người chung quanh:

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/news/193/rm/jk193-1.rm