Chuyện Nhỏ Tu Hành

Do nữ đồng tu Hsiao Jing-er, Đài Bắc, Formosa

Mỗi khi nghĩ tới sự cần thiết của việc chú ý và tính cẩn thận mà Sư Phụ thường nhấn mạnh, tôi nhớ lời kể của một vị sư tỷ mấy năm về trước khi họ xem phim với Sư Phụ. Ngài thường dạy các nam thường trú về âm thanh, hình ảnh và ánh sáng. Dù hay xem xi-nê từ hồi còn nhỏ, nhưng tôi không bao giờ để ý nhiều tới từng chi tiết. Đó là sự khác nhau giữa một vị Minh Sư với người thường.

Sư Phụ và tôi có thể đang xem cùng một cuốn phim, nhưng dù tập trung cách mấy tôi cũng chỉ nghĩ tới truyện phim. Tuy nhiên Sư Phụ thì khác. Từ một công việc, Ngài nhìn thấy mười lần hơn những gì tôi thấy. Bởi vậy Ngài làm Thầy của chúng ta! Những gì chúng ta học hỏi là do kinh nghiệm trong quá khứ; càng kinh nghiệm nhiều, càng thấy nhiều chi tiết. Tuy nhiên, sự cẩn thận và chú tâm tới từng chi tiết của Sư Phụ thật không phải chuyện bình thường. Chỉ cần nhìn sơ qua không tới một giây cũng đủ để Sư Phụ trông thấy vấn đề và dạy chúng ta những gì cần cải tiến.

Có một thời gian, tôi may mắn được làm việc kề cận với Ngài. Mỗi khi có vấn đề, Sư Phụ buồn bã nói: "Đó là vì thiếu chú ý." Tôi nhận thấy việc nào cũng khó, bởi vì cách tôi cố gắng chú ý không giống như cách Sư Phụ chú ý. Nếu tôi cẩn thận chú tâm vào việc đi bộ thì sự để ý của tôi chỉ nhắm vào chỗ đó. Kết quả, tôi có thể đụng trúng người khác hay người khác làm tôi té, hoặc tôi thấy mình đang chặn đường người khác, hoặc không thấy người kia đang cần mình giúp. Nhưng Sư Phụ có thể lo tất cả sự việc trong cùng một lúc!

Cho nên, tu hành vô cùng quan trọng; nếu không tu chúng ta sẽ cảm thấy không giỏi đủ, dù cố gắng bao nhiêu. Tôi mong mỏi một ngày nào đó sẽ được hoàn hảo giống như Sư Phụ.

 

Chuyện Nhỏ Tu Hành

*

Tu Hành Như Sửa Sang Đường Xá

* Khả Năng Quan Sát Của Một Minh Sư Không Thể Nghĩ Bàn

Tải Xuống
Bản Tin #121

Bản Tin #121
Mục Lục