Tân Tây Lan


Hội Ăn Chay Tân Tây Lan
Văn Phòng Toàn Quốc: Hộp thơ P.O. Box 77 034, Auckland 1030, New Zealand
Đ.T.: 64 9 828 9301

Hội Ăn Chay Tân Tây Lan (The New Zealand Vegetarian Society, Inc.) là một tổ chức thiện nguyện nhằm mục đích giúp đỡ những cá nhân muốn sống đời trường chay hoặc muốn đem thêm những thực phẩm chay vào phép ăn uống của họ. Qua nhiều năm, Hội đã xuất bản rất nhiều ấn phẩm, bao gồm "Những Hiểu Biết Sai Lầm về Phép Ăn Chay", những ấn bản mang tựa đề "Sắt và Nguồn Sắt", tin tức về cách nuôi dưỡng trẻ ăn chay, truyền đơn về những công thức món ăn chay v.v... Trong năm vừa qua, Hội đã gửi những tin tức về phép ăn chay đến tất cả những trường trung học tại Tân Tây Lan, và hiện đang cố gắng gây nên sự chú ý của đại chúng về dấu hiệu "V" của Hội, mà những công ty có thể xử dụng trên nhãn hiệu sản phẩm của họ, để cho biết những món này thích hợp cho người ăn chay và đạt đủ tiêu chuẩn.

Vào tháng Tư năm 2000, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đến thuyết giảng tại Trung Tâm Aotea thuộc thủ đô Auckland của quốc gia Tân Tây Lan, những ấn phẩm của Hội đã được trưng bày tại hiện trường, và một số đại biểu của Hội đã tham dự buổi thuyết pháp. Những đại biểu cho biết họ rất vui mừng về buổi hội ngộ, và cảm thấy thật tuyệt diệu khi thấy rất nhiều người đang tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống. Ngoài ra, họ cũng cho biết đã rất phấn khởi khi thấy có những người biết nghĩ đến những kẻ khác, lo lắng cho tương lai của thế giới và muốn làm tốt đẹp cho nhân loại. Các đại biểu cũng cho biết họ rất vui mừng được diện kiến Sư Phụ Thanh Hải sau khi đã đọc qua sách biếu về cuộc đời của Ngài và những thành quả mà Ngài đem đến cho nhân loại.


Nhà Hàng Chay Trên Toàn Thế Giới

 

Nhà Hàng Chay Trên Toàn Thế Giới

*

Tân Tây Lan

* Nhật Bản

Tải Xuống Bản Tin 121

Bản Tin 121
Mục Lục