Nhật Bản

Shankara
Địa chỉ: 110-2 Genmoku-cho, Hamamatsu City, Shizuoka, Japan
Đ.T.: (053) 478-7553
http://www.ohmaki.co.jp/shankara/
Nhà hàng mở cửa mỗi ngày ngoại trừ thứ Tư.

Giờ mở cửa: 8:00 AM - 8:00 PM
(Thứ Ba, Chủ nhật và ngày lễ: 8:00 AM - 7:00 PM

Muốn biết thêm chi tiết về nhà hàng chay trên toàn thế giới, xin viếng thăm trang mạng dưới đây:
http://www.godsdirectcontact.com/vegetarian/veg.html


Nhà Hàng Chay Trên Toàn Thế Giới

 

Nhà Hàng Chay Trên Toàn Thế Giới

*

Tân Tây Lan

* Nhật Bản

Tải Xuống Bản Tin 121

Bản Tin 121
Mục Lục