Bàn Tin Tức

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Cộng tu tại Trung Tâm Luân Ðôn, Anh Quốc
Ngày 10 tháng 3, 1998 (Nguyên văn tiếng Anh)

Băng thâu âm với phụ đề: tiếng Anh, tiếng Nam Dương, tiếng Tây Ban Nha


V: Nếu muốn tiến bộ nhanh, và thiền nhiều hơn sẽ giúp cho chuyện đó, vậy cần phải thật sự thiền thêm bao nhiêu nữa để tiến bộ?

Ð: Quý vị phải coi mình làm được bao nhiêu hoặc muốn làm bao nhiêu. Ngoài ra, không phải chỉ có ngồi thiền thôi mà là tấm lòng, sự cam kết. Sự cống hiến trong tâm nói rằng: "À, tôi thật sự chỉ muốn cái này thôi." Trong lòng ước muốn và đó là thiền. Chứ không phải chỉ có ngồi xuống.

V: Trong đời sống hằng ngày, cách mình lo liệu công việc và cảm tưởng của mình như thế nào, những cái đó có giúp không?

Ð: Có, có chứ: Cách mình nhìn sự việc và cách mình buông nó ra. Mấy chuyện này nói không bao giờ hết, nhưng mỗi người có con đường riêng để đến với Thượng Ðế. Nhanh hơn hay chậm hơn, đó là do họ chọn. Quý vị không thể ra lệnh cho con tim của mình phải làm gì; tôi cũng vậy. Có hoặc không có mà thôi. Một ngày nào quý vị chán chường mệt mỏi với thế gian, với sự giả dối, với ảo ảnh, lúc đó quý vị sẽ nhất tâm trong lòng. Không cần biết ngồi bao lâu, nhưng quý vị đã nhất tâm. Trong tim, quý vị luôn luôn với Thượng Ðế. Ðó là thiền thật sự, và việc ấy trở thành rất dễ chịu đối với quý vị. Lúc đó quý vị biết; biết là mình cống hiến. Nếu không, trước đó quý vị cố gắng thật nhiều để mà thành tâm cống hiến, nhưng quý vị chỉ cố gắng mà thôi. Khác nhau ở chỗ đó!

 

Bàn Tin Tức

* Tập Luyện Ðầu Óc Con Người
* Sự Cống Hiến Xuất Phát Từ Con Tim

Tải Xuống Bản Tin #122

Bản Tin #122
Mục Lục