Hội Thảo Tâm Linh Cho Tù Nhân Tại Ðài Nam

 

Trước sự khuyến khích của Bộ Tư Pháp Formosa kêu gọi những cộng đồng địa phương và các giáo hội tham gia trong công việc cải huấn tù nhân, và được khích lệ sau buổi hội thảo ngày 14 tháng 3 năm 2001 do Trại Tù Ðài Nam tổ chức dành cho các giáo chức cố vấn và thiện nguyện viên danh dự, Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư một lần nữa đã bày tỏ lòng nhiệt tâm ủng hộ trong công việc tràn đầy ý nghĩa. Từ ngày 27 đến 29 tháng 3, các hội viên của hội QTTHVTS tại đây đã thực hiện chín buổi hội thảo tâm linh và sinh hoạt giải trí tại Trại Tù Ðài Nam cho gần một ngàn tù nhân.

Các đồng tu hát cho tù nhân nghe trong nhà tù Ðài Nam. Viên xếp khám cũng hát theo (đứng đầu bên trái)

Hàng chục đồng tu và Sứ Giả Quán Âm hăng hái gia nhập ban làm việc trong công tác này. Chương trình rất ấm cúng và cảm động. Vị Sứ Giả Quán Âm phân tích một số vấn đề tu hành bằng một đường lối chính xác và dễ hiểu, khuyến khích tù nhân hãy nhìn chính mình bằng con mắt lạc quan, cho mình cơ hội làm lại từ đầu, và cẩn thận lái bánh xe của cuộc đời. Vị này nói rằng cơ hội là do chúng ta tạo ra, chúng ta phải tự giúp mình trước khi Thượng Ðế giúp chúng ta. Anh chị em tù nhân cũng được nhắc tới sự quan trọng của việc tu hành. Các đồng tu chia sẻ những điều họ học hỏi và tiến bộ sau khi theo Sư Phụ.

Các đồng tu hát dẫn đầu, khuyến khích tù nhân hát theo và cổ võ.

Các buổi hội thảo được xen lẫn với chương trình giải trí cho tù nhân bớt căng thẳng và cảm thấy tự nhiên. Ðồng tu khuyến khích tù nhân hợp ca, và giúp vui họ bằng những câu chuyện khôi hài, cộng thêm những sinh hoạt khác. Các tù nhân cười thích chí, quên hẳn họ đang ở trong tù, và cảm giác xa cách không còn nữa mà thay vào đó bằng sự thân mật trong gia đình, bè bạn.

Sau đó công việc được sắp xếp cho Sứ Giả Quán Âm dạy tù nhân học thiền Phương Tiện. Sau khi thiền xong, ánh mắt của họ cho chúng tôi biết họ cảm nhận được tình thương từ Thượng Ðế và tâm linh họ đã được nâng cao. Các tù nhân hỏi nhiều câu hỏi tu hành và xin được đọc thêm các ấn phẩm của Sư Phụ. Sứ Giả Quán Âm trả lời câu hỏi của từng người.

Ngày cuối, các tù nhân chào chúng tôi tạm biệt bằng cách sắp hàng đi diễn hành và đồng thanh hát. Khi chúng tôi rời trại, họ muốn biết ngày nào sẽ được gặp lại chúng tôi. Người cai tù khen lòng thành, tình thương và sự cống hiến của các đồng tu, trong khi đó chúng tôi còn sung sướng hơn họ vì được sang sẻ tình thương của Sư Phụ cho thế giới. Chúng tôi vô cùng cám ơn những tù nhân đã tham dự diễn biến này, đồng thời cũng cám ơn những người có thẩm quyền trong trại tù Ðài Nam đã cho phép chúng tôi cơ hội để được học hỏi và trưởng thành cùng với các tù nhân.

 

Hải Ðăng Trong Ðêm Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hải Ðăng Trong Ðêm Tối

* Hội Thảo Tâm Linh Cho Tù Nhân Tại Ðài Nam
* Sinh Hoạt Cố Vấn tại Trại Cải Tạo

Tải Xuống Bản Tin #122

Bản Tin #122
Mục Lục