Nghệ Thuật Vô ThượngDo nữ đồng tu Chen, Trung Hoa Lục Ðịa

Hôm nay, tôi sung sướng vô cùng có được một cái quần do Sư Phụ vẽ kiểu. Năm ngoái, tôi muốn may một cái quần để ngồi thiền nhưng không được vì hoàn cảnh tài chánh ít oi. Nhưng trong đầu lúc nào tôi cũng nghĩ tới chuyện này. Có lần vào dịp Tết đầu năm, tôi đang ngồi thiền bỗng trông thấy một biển hoa trước mặt; những bông hoa giống y như bông hoa trên cái quần này mà tôi mới được. Thể nghiệm ấy đã xảy đến nhiều lần trong lúc tôi ngồi thiền, và ý tưởng may quần lại đến nhắc nhở tôi, nhưng lúc đó tôi không hiểu tại sao.

Sư Phụ từ bi đại lượng! Ngài đã thỏa mãn từng ước mơ của đệ tử. Khi trông thấy cái quần này ở Quảng Châu, tưởng chừng tôi đang nhìn bông hoa màu sắc trải rộng khắp đại dương. Mẹ yêu quý, chúng con có thể cảm nhận tình yêu thương thiêng liêng của Mẹ đã khiến chúng con vô cùng sung sướng. Những cánh hoa nở rộ được dành riêng cho chúng con, những đứa trẻ khờ khạo, vui tươi như những bông hoa trong biển tình thương của Mẹ. Tôi hy vọng các đồng tu Hoa Lục tu hành chăm chỉ, nghe lời Sư Phụ, nở thắm như hoa trong biển tình thương, và chia sẻ lòng từ bi của Ngài đến với những ai có duyên gặp gỡ.

 

Nghệ Thuật Vô Thượng

* Hoa Tình Thương
* Mơ Hoa

Tải Xuống Bản Tin #122

Bản Tin #122
Mục Lục