Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Florida, Hoa Kỳ
Ngày 6 tháng 10, 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)

Băng thâu âm với phụ đề: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Âu Lạc, tiếng Tây Ban Nha.

Một bệnh nhân đến gặp bác sĩ tâm lý và nói: "Thưa bác sĩ, mỗi tối tôi đều không ngủ được vì tôi cảm thấy như có ai nằm dưới gầm giường. Tôi cứ phải đứng dậy nhìn, mà chẳng có ai ở dưới đó cả. Cho nên tôi chui vô gầm giường cho an tâm, nghĩ: ỔÐược rồi, bây giờ mình nằm đây. Không có ai ở dưới này và mình có thể ngủ được rồiỖ. Nhưng ngay khi nằm dưới giường, tôi lại cảm thấy như có người đang nằm trên giường! Tôi lại phải bò lên xem, nhưng không có ai trên giường cả. Rồi tôi lại lên trên giường nằm cho bảo đảm là không ai nằm được. Nhưng khi vừa nằm xuống, tôi có cảm giác như có ai nằm dưới đó! Tôi cứ bò lên, bò xuống suốt cả đêm chẳng ngủ được. Nó làm tôi muốn điên lên. Bác sĩ giúp tôi được không?"

Bác sĩ tâm lý trả lời: "Ðược, tôi giúp được, nhưng phải mất vài năm và ít nhất một năm cố vấn. Ông phải gặp tôi mỗi tuần. Mỗi giờ là 70 đô la."

Bệnh nhân kinh ngạc thốt lên: "Trời đất ơi! Ðắt quá so với một người làm việc bình thường như tôi. Tôi phải về tham khảo ý kiến với vợ tôi, được không?"

Tuần sau, bệnh nhân gọi điện thoại đến bác sĩ tâm lý và nói rằng: "Bác sĩ, chúng tôi đã giải quyết được vấn đề rồi, tôi không cần gặp ông nữa."

Bác sĩ hỏi: "Sao vậy?"

Bệnh nhân trả lời: "Vợ tôi có ý kiến. Bà nói cưa hết chân giường. Thế là tôi khỏi bệnh."

Khá lắm! Vợ giỏi -- biết tiết kiệm và giải quyết được vấn đề. Có vợ tốt là có tất cả. Quý vị đều có người "vợ" tốt nhất ở đây.

Sư Phụ Kể Chuyện Vui

* Người Vợ Tốt
* Món Quà Ý Nghĩa
Bản Tin #124
Mục Lục