Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Florida, Hoa Kỳ
Ngày 6 tháng 10, 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)

Băng thâu âm với phụ đề: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Âu Lạc, tiếng Tây Ban Nha.

Một anh chàng sang Phi Châu du lịch, quyết định mua một món quà cho người bạn ở Hoa Kỳ. Nhưng món nào cũng quá đắt đối với anh, như mọi nơi du lịch. Cho nên anh ta mua một cái bình bông bị bể, gần như là không tốn gì cả. Anh đưa địa chỉ của người bạn ở Hoa Kỳ cho người bán hàng và nhờ họ gói bình gửi về địa chỉ đó.

Anh nghĩ người bạn sẽ tưởng bình bông bị bể trên đường bưu điện và sẽ không trách là anh hà tiện.

Khi về nhà, anh nhận được thư cảm ơn của người bạn. Thư viết như sau: "Cám ơn bạn rất nhiều đã cho bình bông bể. Bạn thật là cẩn thận, đã gói riêng mỗi mảnh trong từng miếng giấy."

Sư Phụ Kể Chuyện Vui

* Người Vợ Tốt
* Món Quà Ý Nghĩa
Bản Tin #124
Mục Lục