Tin Formosa

Nụ Cười Và Niềm Vui
Tràn Ngập Khám Ðường Ðài Nam

Buổi hội thảo nâng cao tâm thức tại khám đường Ðài Nam.

[Ðài Nam] Vào tháng Năm, Khám đường Ðài Nam thêm một lần nữa đã mời Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đến điều hành những buổi cố vấn cho tù nhân vào những ngày thứ ba và thứ sáu. Ðể đáp lời, trên 50 đồng tu đã cùng làm việc để điều hành 24 buổi hội thảo và hoạt động giải trí rất thành công tại khám đường.

Tại mỗi buổi sinh hoạt, đồng tu được giới hữu trách khám đường đón tiếp nồng nhiệt. Một nhân viên thanh tra khám đường phát biểu: "Mỗi lần quý vị đến, chúng tôi cảm thấy nơi đây không còn là khám đường nữa. Khi quý vị có mặt, luôn luôn có niềm vui, có tiếng cười, và tiếng ca hát vui vẻ!" Thông điệp mà đồng tu chuyển đạt đến tù nhân là: "Chỉ cần tìm về Phật tánh bên trong, rồi quý vị có thể tự giúp mình đứng lên trở lại, và vượt qua tất cả những trở ngại khó khăn trước mặt." Ðồng tu hy vọng rằng Thượng Ðế sẽ gia trì cho tất cả những sư huynh trong khám đường, để họ có thể trở lại cuộc sống tự do về cả thân và tâm càng sớm càng tốt.


 

Chia Sẻ Tình Thương và Lòng Từ ái
tại Hội Chợ Thuyền Rồng

Chia sẻ những món quà tình thương của Sư Phụ -- bánh bao do đồng tu Ðài Nam gói -- với những trẻ em vị thành niên tại Trung tâm Vị Thành Niên Cao Hùng. Ðứng bên phải là Giám Ðốc Hwang Chin-Derng.

Trong ngày 18 và 20 tháng Sáu, một vài ngày trước Hội Chợ Thuyền Rồng, đồng tu Trung tâm Ðài Nam đã đến viếng Trung tâm Trẻ Vị Thành Niên Phạm Pháp của hai tỉnh Ðài Nam và Cao Hùng. Ngoài việc đem tặng các em bánh bao và thức uống, đồng tu cũng tổ chức hai buổi hội thảo Chia sẻ Chân lý tại đây.

Sau buổi hội thảo tại trung tâm, Giám Ðốc Hwang của Trung tâm Vị Thành Niên Cao Hùng đã ngỏ lời khen ngợi Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư là một Hội đoàn rất nổi bật. Dưới sự lãnh đạo của Thanh Hải Vô Thượng Sư, Hội đã kiến tạo một khuynh hướng tinh khiết trong xã hội, cũng như đang lặng lẽ gieo mầm tình thương trên khắp thế giới.

 

Hội Thảo Nâng Cao Tâm Thức tại Chiayi

Vào ngày 8 tháng 6 2001, Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tổ chức một buổi hội thảo nâng cao tâm thức rất sống động do một sứ giả Quán Âm hướng dẫn tại Khám Ðường Chiayi của Formosa để truyền đạt tình thương Sư Phụ đến những tù nhân. Các tù nhân đã bày tỏ lòng hâm mộ đối với những lời của vị sứ giả và sau đó đã học Pháp Phương Tiện. Một số đã thấy được ánh sáng trong cữ thiền kéo dài mười phút. Buổi hội thảo đầy ý nghĩa này đã chấm dứt trong phần văn nghệ ca hát chung vui.

Ngọn Hải Ðăng Trong Ðêm Tối

* Chí Lợi
*

Tải Xuống
Bản Tin #124

Bản Tin #124
Mục Lục