Tin Chí Lợi

Giúp Ðỡ Tù Nhân về
Tâm Linh và Thể Chất

 

Ngoài sự đóng góp vật chất từ đồng tu địa phương, sứ giả Quán Âm cũng điều khiển một buổi hội thảo tâm linh cho tù nhân để chuyển đạt tình thương Sư Phụ.

Từ nhiều năm qua, đồng tu Chí Lợi đã cố gắng chia sẻ giáo lý Sư Phụ với các tù nhân trong khám đường. Nỗ lực lâu dài của họ cuối cùng đã thành công.

Nhiều khám đường địa phương đã hoan nghênh những buổi thuyết giảng tâm linh, hướng dẫn thiền định, cùng sự trợ giúp vật chất của đồng tu. Một vị cố vấn tâm thần đã mời chúng tôi đến để ủy lạo những nạn nhân mang bệnh AIDS đang sống trong sự cô lập và đang chịu đựng những áp lực nặng nề, và để cung cấp những dụng cụ thể thao và giải trí, nhằm mục đích giúp họ vơi bớt ưu phiền. Khi chia sẻ tin tức này với đồng tu địa phương, chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng rất nồng nhiệt. Ðồng tu lập tức quyên góp rộng rãi, và số tiền được dùng vào việc mua nhu yếu phẩm cho tù nhân. Khi đến thăm viếng các bệnh nhân AIDS cùng với sứ giả Quán Âm, đồng tu đã được các bệnh nhân vui mừng chào đón. Ðể đáp lời yêu cầu của họ, đồng tu đã quyết định sẽ thường xuyên thăm viếng các tù nhân hàng tháng.

Ngọn Hải Ðăng Trong Ðêm Tối

* Chí Lợi
*

Tải Xuống
Bản Tin #124

Bản Tin #124
Mục Lục