Tình Thương Cõi Thế --
Chuyến Viếng Thăm Người Tàn Tật

[Hồng Kông] Ðể truyền đạt tình thương Sư Phụ, đồng tu Hồng Kông đã chuẩn bị nhiều hoạt động từ thiện liên tục từ đầu tháng Sáu. Chuyến viếng thăm Nhà Bệnh Tê Liệt là dự án đầu tiên của đồng tu. Trong chuyến thăm viếng này, những bệnh nhân đã kể cho đồng tu nghe về hoàn cảnh sống và sự chăm sóc mà họ nhận được. May mắn thay, chúng tôi nhận thấy họ đã dần dần được xã hội lưu tâm và có được chỗ ăn ở thích hợp.

Thượng đế đã không quên những con người thiếu may mắn này. Chánh phủ Hồng Kông cũng quan tâm đến đời sống của họ. Thêm vào đó, chúng tôi nhận thấy những người bị tàn tật này đầu óc vẫn minh mẫn và nói chuyện rất thông minh; đã chứng tỏ rằng bệnh tình không làm họ giảm sút trí tuệ.

 

Hành Ðộng Tình Thương
* Nắng Ấm Trong Tim
* Tình Thương Cõi Thế --
Chuyến Viếng Thăm Người Tàn Tật
* Tâm Truyền Tâm, Chuyển Ðạt Lạc Phúc và Tình Thương

Tải Xuống
Bản Tin #124

Bản Tin #124
Mục Lục