Thanh Hải Vô Thượng Sư kể
tại Florida, Hoa Kỳ, Ngày 13 tháng 6, 2001
(Nguyên văn tiếng Anh)

Một kẻ trộm lẻn vào một căn nhà nọ và bắt đầu lấy đồ đạc. Thình lình, anh nghe một giọng nói phát ra từ một góc tối: "Giê-Su đang nhìn ngươi." Anh ta nhìn tới nhìn lui, nhưng không thấy ai cả. Anh nghĩ có lẽ lỗ tai gạt anh. Rồi anh lại tiếp tục lấy những món đồ trong nhà. Giọng nói đó lập lại: "Giê-Su đang nhìn ngươi!" Lần này tiếng lớn hơn, nên anh biết không phải mình nghe lầm. Anh dò theo tiếng nói để tìm đến nơi phát xuất của nó thì thấy một con két đang ngồi. Anh hỏi con két rằng: "Có phải đó là nhà ngươi nói không?" Chú két thú nhận: "Phải, tôi chỉ muốn cảnh cáo ông thôi." Tên trộm nói: "ái dà! Nhà ngươi là cái thớ gì chớ?" Chú két trả lời: "Tôi là Moses." Tên trộm cười nói: "Chà! Thằng ngu nào đặt tên con két là Moses vậy?" Chú két rất mắc cở nhưng trả lời: "ồ, có lẽ cũng cùng một người đã đặt tên cho con chó Rottweiler là ỔGiê-SuỖ!"
  (Rottweiler là một loại chó hộ vệ thượng hạng. Và con này tên là Giê-Su. Nó đang nhìn kẻ trộm từ chỗ nào đó. Nó nặng khoảng 150 cân Anh.)

 

Sư Phụ Kể Chuyện Vui

* Sai Lầm Không Phải Chỉ Có Loài Người
* Giê-Su Ðang Nhìn Ngươi
* Chú Rùa Cười Sau Chót

Tải Xuống
Bản Tin #128

Bản Tin #128
Mục Lục