Bài viết của nữ đồng tu Chen Yu-mei, Miaoli, Formosa

Ðèn Chữa Lửa
do Thanh Hải Vô Thượng Sư
thiết kế

Một sư tỷ có lần cho tôi biết con trai của chị thường tính tình rất nóng, nhưng sau khi chị thỉnh một Ðèn Vạn Thọ tên là "Ðèn Chữa Lửa" và để trong phòng nó, lạ thay, nó trở nên dịu hiền, hòa nhã.

Tôi cũng có một thể nghiệm khó quên liên hệ tới Ðèn Vạn Thọ của Sư Phụ. Một lần, thí dụ, lúc tôi và gia đình còn đang sống trong một căn nhà cũ ọp ẹp, một cơn bão mãnh liệt quét qua Formosa mang đến những cơn mưa to nặng hạt. Các con tôi và tôi sợ quá bèn bật Ðèn Vạn Thọ lên trong một phòng rồi tất cả chúng tôi ngủ ngay tại đó. Lập tức chúng tôi cảm thấy dòng tình thương tỏa ra từ cây đèn che chở chúng tôi như những lớp chắn chung quanh. Sau đó chúng tôi ngủ ngon giấc suốt cả đêm. Ðèn này hiệu nghiệm nhất lúc mùa đông khi gió lạnh thổi nhiều từ ngoài biển. Khi đèn bật lên, bầu không khí trong nhà trở nên nồng ấm. Chắc chắn những tác phẩm nghệ thuật của Sư Phụ đều có mang lực lượng linh thiêng không thể nghĩ bàn!

Mục Lục

Nghệ Thuật Vô Thượng
* Tường Trình Việc "Học Anh Văn Từ Trang Sức Thiên Ðường" do Thanh Hải Vô Thượng Sư thiết kế
* Ðèn Tươi Mát
* Ðèn Chữa Lửa
* Cái Bóp "Lướt Trôi"--do Thanh Hải Vô Thượng Sư thiết kế