Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Tây Hồ, Formosa,
Ngày 17 tháng 12, 1995 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thâu hình số 516

 

Ông kia hỏi bạn: "Anh Hoàng, cái xe đời chủ thứ hai mà anh mới mua tuần trước chạy thế nào?"

Ông Hoàng đáp: "Ðừng nhắc tới nó! Ghê lắm!"
"Sao vậy?"
"Nó ồn quá, chưa từng thấy cái gì khó chịu hơn -- phần nào trong xe cũng thật là ồn ào, ngoại trừ cái kèn!"