Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Tây Hồ, Formosa,
Ngày 17 tháng 12, 1995 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thâu hình số 516

 

Một bà già hỏi bác sĩ: "Thưa bác sĩ, tôi cần mổ."
Bác sĩ hỏi: "Cụ bị bịnh gì?"
"Không bịnh gì cả. Tôi chỉ cần một cuộc giải phẫu."
"Cụ không đau ốm gì cả mà lại muốn giải phẫu? Tôi phải mổ cho cụ chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng được. Cứ làm đại đi."
"Nhưng tại sao mới được?"

"Tôi là hội viên của Hội Người Già. Tất cả các hội viện chúng tôi đều đã có giải phẫu. Ngày nào họ cũng nói về chuyện đó. Tôi không bao giờ được mổ cho nên không nhập chuyện với họ được!"