Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
tại Thiền Tam Cape Town, Nam Phi
Ngày 28-30 tháng 11, 1999 - (Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 673

V: Thưa Sư Phụ, con muốn biết cái gì đã ngăn ngừa những người có tâm đạo không là những phần tử lập gia đình, bởi vì đa số người tâm đạo là độc thân, theo con thấy, chẳng hạn như các linh mục và nhiều người khác.

SP: Ồ, mấy ông linh mục có tâm đạo hả? Chắc vậy không?

V: Có thể nói là họ theo đạo.

SP: Okay, quý vị muốn độc thân cũng được, muốn lấy chồng lấy vợ cũng được. Không khác nhau. Nhưng có khác ở chỗ là cách quý vị dùng nó. Hôn nhân không có nghĩa là quý vị không thể tìm được Thượng Ðế. Nếu không, Thượng Ðế đã không sinh ra đàn ông, đàn bà, mà chỉ sinh ra toàn đàn ông hoặc toàn đàn bà. Ðó là điều thứ nhất.

Thứ hai, thật ra sau khi lập gia đình quý vị sẽ quen với cuộc sống đó, thậm chí sau một thời gian quý vị còn tập trung dễ hơn về phương diện tu hành. Bởi vì quý vị biết nó là cái gì rồi và không còn thèm nữa. Sau khi ở với vợ một thời gian, hai người thành bạn. Phần đông là như vậy. Thành ra, độc thân hoặc có gia đình tới cuối cũng gần giống như nhau. Nhưng đa số người, sau khi lấy nhau rồi họ tập trung quá nhiều vào đối tượng của họ, và rất khó mà tập trung vào Thượng Ðế. Vấn đề có thể là như vậy. Nhưng nếu biết cách sử dụng năng lực giữa hai người, nó sẽ giúp quý vị nhiều hơn về phương diện tâm linh, bởi vì quý vị vui về thể chất và tinh thần cũng vui. Khi có người thương mình, quý vị sung sướng thể xác lẫn tâm hồn. Thành thử đời sống tu hành của quý vị sẽ thăng tiến. Thượng Ðế không tạo ra tình yêu mà không có lý do. Nó là như vậy. Tình thương vật chất hay tình thương trong hôn nhân là một phần của tình thương Thượng Ðế; nó là bản sao của tình thương Thượng Ðế, giúp quý vị tìm thấy một tình yêu vĩ đại hơn. Ðừng có kỵ hôn nhân. Cứ việc tự nhiên. Nếu quý vị muốn lập gia đình thì lập gia đình, muốn độc thân thì ở độc thân.

Ðặc Biệt Kỳ Này: Lập Gia Ðình Hay Không Lập Gia Ðình, Hãy Ðể Tự Nhiên!
Vấn Ðề Ngoại Tình
Cố Gắng Hết Lòng Ðể Gìn Giữ Hôn Nhân

Mục Lục