Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
tại viện đại học, Irvine, CA, Hoa Kỳ
Ngày 2 tháng 6 năm 1998 - (Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 623

V: Sư Phụ nghĩ sao về ly dị?

SP: Rất tệ hại. Ly dị là giải pháp cuối trong một mối tình, và nó không nên xảy ra. Nhưng giải quyết vấn đề giữa hai người rất khó. Bởi vì đàn ông, đàn bà khác nhau rất nhiều. Ðàn ông bình tĩnh hơn, thẳng thắn, giản dị hơn, còn đàn bà tình cảm hơn, lãng mạn hơn. Cho nên chiến sĩ và người đẹp thường thường không dễ trà trộn với nhau. Nhưng có nhiều cách để hòa giải đôi bên. Có dịch vụ cố vấn về hôn nhân, có sách vở viết về vấn đề này. Và dĩ nhiên cũng có tọa thiền, nó sẽ giúp dàn xếp rất nhiều khác biệt. Quý vị sẽ thấy cả hai thay đổi, biết yêu thương hơn, thông cảm nhau hơn và đòi hỏi bớt đi. Ðó là nếu hai bên ở đẳng cấp gần ngang nhau; nếu không quý vị vẫn đụng độ như thường. Nhưng vẫn thương nhau. Quý vị sẽ không đi đến con đường ly dị nhiều như những người không tu tâm. Họ sẽ ly dị nhiều hơn.

Ðáng lẽ tôi cũng không ly dị chồng nếu hồi đó tôi khai ngộ. Nói quý vị hay, ông là người đàn ông tốt nhất, và bây giờ vẫn như vậy. Nhưng bây giờ ông là người đàn ông tốt nhất của bà khác rồi. Sau khi khai ngộ, quý vị sẽ thấy quý người bạn đời của mình hơn. Rất nhiều gây gỗ trong gia đình không còn nữa sau khi Tâm Ấn, nếu vợ và chồng cùng thiền với nhau. Nó rất có lợi bởi vì quý vị sẽ nhận thức được rằng cả hai là Thượng Ðế. Tình thương bên trong quý vị sẽ trổ hoa, sẽ phóng đại che phủ mọi sự khác biệt giữa người đàn ông và đàn bà. Quý vị sẽ tập thương yêu nhau, kính trọng nhau thậm chí như Thượng Ðế. Ngoài tình yêu về vật chất còn có một tình yêu thánh thiện gắn bó quý vị với nhau, khiến quý vị nhiều tình thương hơn, có tinh thần trách nhiệm và mẫn cảm hơn đối với nhu cầu, tình cảm của nhau.

Ðặc Biệt Kỳ Này: Lập Gia Ðình Hay Không Lập Gia Ðình, Hãy Ðể Tự Nhiên!
Vấn Ðề Ngoại Tình
Cố Gắng Hết Lòng Ðể Gìn Giữ Hôn Nhân

Mục Lục