Ðể lộ những bí mật của siêu thế giới với những tấm lắc tượng trưng cho phi cơ, máy bay trực thăng, dĩa bay, bông sen, rồng, phượng, chuông nhà thờ, chim đại bàng, và đàn thụ cầm, đánh dấu tiến trình tu học. Ðể lộ những bí mật của siêu thế giới với những tấm lắc tượng trưng cho phi cơ, máy bay trực thăng, dĩa bay, bông sen, rồng, phượng, chuông nhà thờ, chim đại bàng, và đàn thụ cầm, đánh dấu tiến trình tu học.

Hai vòng đeo chân hoặc nhiều hơn có thể được nối lại với nhau làm vòng đeo cổ, trang điểm bằng một hay nhiều tấm lắc theo sự lựa chọn của bạn.

Do
Thanh Hải Vô Thượng Sư vẽ kiểu
Thiên
Trang
"Anklet"

Thiên
Trang
"Papa":

Chiếu sáng như mặt trời - tiêu biểu cho tình thương vô vị kỷ của cha.