Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị, Thiền Thất Tây Hồ, Formosa
Ngày 13-18 tháng 2, 1989 -(Nguyên văn tiếng Trung Hoa) MP3-4

Chúng ta nên làm gì nếu muốn thiền lâu không mệt? Bí quyết là: bớt nói chuyện, đừng nhìn ngó chung quanh, đừng nghĩ chuyện tốt xấu của người khác, và chỉ niệm Hồng Danh 24 tiếng một ngày. Nếu quý vị cảm thấy không kiên định khi thiền quán Âm, thì niệm Hồng Danh vài phút trước khi thiền. Nếu cảm thấy bộ phận nào của thân thể bị tê hay đau nhức, mặc kệ nó! Khi nhập định, sau đó quý vị sẽ có cảm giác như toàn thân không còn hiện hữu. Do đó, đừng gãi chỗ này, chỗ kia. Khi thiền quán Âm mệt rồi thì đổi tư thế và thiền quán Quang. Hai chân quý vị sẽ rất cám ơn, bởi vì chúng đau, còn đầu thì căng trong tư thế quán Âm lúc nãy. Khi đó, nếu quý vị đổi tư thế và thiền quán Quang, chúng sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vì vậy, quý vị nên thiền quán Quang và quán Âm thay đổi, chúng sẽ trợ giúp lẫn nhau, và quý vị có thể thiền lâu không mệt.

Một số đồng tu chúng ta có thể thiền suốt đêm. Ðó là vì họ thay phiên quán Quang và quán Âm. Nhưng đừng làm vậy thường quá, mỗi năm phút lại đổi, như vậy sẽ vô dụng. Bởi vì ngồi trong một tư thế càng lâu càng tốt. ánh Sáng và Âm Thanh sẽ trợ giúp lẫn nhau. Khi ngồi quán Quang quá lâu, và đôi khi quý vị cảm thấy mệt mỏi và đau nhức thì quý vị có thể đổi tư thế và thiền quán Âm. Rồi quý vị sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vì cảm thấy như có một cái gì đó để nương tựa. Bí quyết thiền định này nhiều người không biết.

Giữ Ấm Thân Thể từ Trên Tai Ðồ Ấm Làm Lấy