Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Thiền Tam Quốc Tế, Los Angeles, Hoa Kỳ ,
Ngày 16-18 tháng 12 năm 1998 (Nguyên văn tiếng Anh) - Băng thâu hình 639

V: Kính chào Sư Phụ. Trong mấy ngày vừa qua con được gặp gỡ nhiều người rất tốt, dễ thương. Một người biết nhiều về thạch anh (pha lê) và lực lượng của thạch anh. Con cũng đeo thạch anh, nhưng không thú nhận là con có khả năng gì về những cái này. Nhưng người này biết chút đỉnh về cách dùng năng lực của thạch anh. Con nghĩ rằng trong tờ đơn nhỏ xin Tâm Ấn có nói không nên dùng lực lượng gì đó. Con nghĩ anh ấy hiểu rằng có lẽ anh không nên theo đuổi việc này, nếu anh đang tu pháp Quán Âm. Con thấy hơi khó chấp nhận điều này. Nếu anh ấy có nhiều tình thương, muốn giúp người khác thì tại sao làm như vậy là xấu? Có xấu không? Anh ta không nên làm chuyện đó hả?

SP: Thử đi.

V:Cái đó không xấu hả?

SP: Không.

V: Tốt lắm. Con không nghĩ rằng nó xấu. Con chỉ muốn biết rõ hơn, để anh ta cũng đừng nghĩ như vậy.

SP: Nhưng thạch anh là thạch anh, nó không phải là lực lượng Thượng Ðế. Có thể nó chỉ là tạm thời, như thuốc tây, dược thảo. Nó có thể phụ thêm vào, nhưng không phải là năng lực tối cao, vậy thôi. Nếu con người bám víu quá nhiều vào những đồ vật bên ngoài thì không tốt. Bởi vì chúng ta đã bám víu, nương dựa quá nhiều vào những thứ bên ngoài -- như dựa vào bác sĩ, vào thuốc men, dựa vào thạch anh, dựa vào thần thông, v..v... Cho nên, bây giờ quý vị đến đây, tôi nói: "Tới giờ rồi. Vô đây. Quý vị sẽ được viên thạch anh lớn hơn. Hãy dùng nó; nó là vĩnh cửu, mãi mãi trường tồn và không tốn tiền gì cả. Quý vị không phải đeo vào người, không phải đánh bóng nó, và không lo bị mất."

Thành thử, tùy ý quý vị muốn loại bớt những đồ chơi nhỏ ấy đi không. Nhưng vẫn đeo được, nếu quý vị cảm thấy nó có lợi, đối với tôi không sao. Nhưng đừng bám víu vào đó, vậy thôi. Cũng đừng dạy dỗ người khác rằng thạch anh có thể làm khỏi bệnh này nọ. Bởi vì có một năng lực vĩ đại hơn cả thạch anh. Hãy rán nhắc nhở người khác như vậy. Nó tồn tại lâu hơn và chữa bịnh tốt hơn.


Vấn Ðáp Chọn Lọc
* Sự Ðể ý Sự Ðể ý