Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Thiền Tam Quốc Tế, Los Angeles, Hoa Kỳ ,
Ngày 16-18 tháng 12 năm 1998 (Nguyên văn tiếng Anh) - Băng thâu hình 639

V: Có thể nào khi Quán Quang xong (thiền ánh Sáng), ngày hôm sau trở lại nhà, vô phòng mà mình đã Quán Quang hôm trước, mình nghe thấy Âm Thanh, chấn động?

SP: Có chứ, dĩ nhiên! Ngay cả bức tường cũng có chấn động, trần nhà cũng chấn động. Ðúng ra là phải như vậy, quý vị ngồi thiền chỗ nào, năng lực ở lại chỗ đó.

Bởi vậy phải luôn luôn làm việc tốt để quý vị được bao bọc trong năng lực tốt. Thậm chí nói chuyện về hành thiền, nói chuyện về Thượng Ðế, về lực lượng Minh Sư, và về những điều hay, lẽ đẹp -- cũng sinh ra năng lực tốt. Cho nên khi ngồi thiền, dĩ nhiên quý vị tạo nên năng lực tốt, và nó ở lại chỗ đó. Càng ngồi thiền chỗ đó nhiều bao nhiêu, năng lực càng dày. Càng nói chuyện về điều tốt bao nhiêu, bức tường năng lực bao quanh quý vị càng dày. Sau đó đồng khí thì tương cầu, quý vị sẽ hút năng lực tốt từ những phương hướng khác nhau. Cho nên, đi đâu quý vị cũng mang theo cái kêu bằng "bọc" năng lực, từ trường tốt bao quanh. Và càng mang theo nhiều năng lực tốt bao nhiêu, quý vị càng cảm thấy dễ chịu. Càng cảm thấy dễ chịu, quý vị càng nói về những điều tốt, những điều khẳng định. Càng nói về những điều tốt, khẳng định và càng làm những điều tốt, quý vị càng tạo nên nhiều năng lực tốt. Càng tạo nên năng lực tốt, quý vị càng cảm thấy dễ chịu, và càng làm những điều tốt hơn, và không bao giờ dứt.

Cho nên đừng bao giờ rơi vào cái vòng phủ định. Hãy ở trong khẳng định. Tôi biết điều đó khó lắm, bởi vì đôi khi người ta kéo mình xuống. Nhưng phải cẩn thận, coi chừng. Luôn luôn ở về phía khẳng định. Nói điều tốt, làm điều khẳng định càng nhiều càng tốt, bảo vệ cho mình, quý vị sẽ tạo nên một căn nhà tuyệt vời, một cái nhà lưu động, để mỗi lần đi đâu, quý vị mang theo ánh Sáng, chấn động lực tốt, từ trường tốt. Và càng mang theo nhiều cái đó, quý vị càng lôi cuốn; và càng lôi cuốn, quý vị càng mạnh và càng khẳng định.


Vấn Ðáp Chọn Lọc
* Sự Ðể ý Sự Ðể ý